PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Digitální knihovny - AIS100122
Anglický název: Digital libraries
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5216
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
doc. Jindřich Marek, Ph.D.
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (07.03.2022)
Obecné principy a funkce komunikace bibliografických a návazných informací ve společnosti. Bibliografické a autoritní entity, jejich reprezentace a identifikátory. Dějiny bibliografie. Komunikativní formáty záznamů bibliografických a návazných záznamů. Metadata a jejich formáty. Typologie bibliografických systémů. Univerzální bibliografické systémy, databáze, produkty a služby (národní bibliografie a národní souborné katalogy knihoven). Šedá literatura.
Nutný vlastní notebook, v případě potřeby zapůjčíme.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Jindřich Marek, Ph.D. (07.03.2022)

Pro připuštění ke zkoušce je třeba, aby seminární práce byla hodnocena známkou výborně, velmi dobře nebo dobře. Přidělení témat seminárních prací a termín jsou zveřejněny v Moodlu. V případě hodnocení seminární práce známkou neprospěl(a) může student jednou předložit opravenou verzi seminární práce. Pokud je i ta hodnocena známkou neprospěl(a), nesplnil celý předmět.

Zkouška probíhá v podobě písemného testu z látky probírané na hodinách. V rámci testu dostane každý student tři okruhy otázek z těch, které jsou zveřejněny v Moodlu. Student bude hodnocen na základě bodového zisku: méně než 70 % bodů - neprospěl(a), alespoň 70 %: dobře, alespoň 80 %: velmi dobře, alespoň 90 %: výborně. Termíny testů budou zveřejněny v SISu.

Celková známka z kurzu bude aritmetickým průměrem známek ze seminární práce a z testu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. (07.02.2022)

1.      Úvod – Jindřich Marek

2.      Digitální kulturní dědictví ve světě – Jindřich Marek

3.      Digitální kulturní dědictví v České republice – Jindřich Marek 

4.      Identifikátory  – Barbora Drobíková

5.      Národní bibliografie, přidělování čísla ČNB, návaznost na digitalizaci – Adéla Jarolímková

6.      Discovery systémy, centrální indexy, znalostní databáze. Souborné katalogy, LoC, OCLC – Adéla Jarolímková

7.      Plnotextové databáze časopisů – Adéla Jarolímková

8.      Šedá literatura, webarchiv, výzkumná data – Adéla Jarolímková

9.      Šedá literatura, patenty – Adéla Jarolímková

10.   Platformy pro e-knihy, nakladatelská a knihkupecká oblast, ONIX, controlled digital lending – Adéla Jarolímková

11.   Digitální knihovny ve vzdělávání – Barbora Drobíková

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK