PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Digitální knihovny - AIS100122
Anglický název: Digital libraries
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5216
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
doc. Jindřich Marek, Ph.D.
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
doc. Jindřich Marek, Ph.D.
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou digitálních knihoven, jejich strukturou, používanými standardy, obsahem a dalšími aspekty. V průběhu semestru se studenti seznámí s různými typy digitálních knihoven z hlediska obsahu, např. digitální knihovny uchovávající kulturní dědictví, šedou literaturu či elektronické knihy. Představeny budou také nástroje pro budování digitálních knihoven a praktická aplikace ve vybraných institucích.

Nutný vlastní notebook, v případě potřeby zapůjčíme.<br>
Poslední úprava: Jarolímková Adéla, Mgr., Ph.D. (27.01.2023)
Požadavky ke zkoušce

Pro připuštění ke zkoušce je třeba, aby seminární práce byla hodnocena známkou výborně, velmi dobře nebo dobře. Přidělení témat seminárních prací a termín jsou zveřejněny v Moodlu. V případě hodnocení seminární práce známkou neprospěl(a) může student jednou předložit opravenou verzi seminární práce. Pokud je i ta hodnocena známkou neprospěl(a), nesplnil celý předmět.

Zkouška probíhá v podobě písemného testu z látky probírané na hodinách. V rámci testu dostane každý student tři okruhy otázek z těch, které jsou zveřejněny v Moodlu. Student bude hodnocen na základě bodového zisku: méně než 70 % bodů - neprospěl(a), alespoň 70 %: dobře, alespoň 80 %: velmi dobře, alespoň 90 %: výborně. Termíny testů budou zveřejněny v SISu.

Celková známka z kurzu bude aritmetickým průměrem známek ze seminární práce a z testu.

Poslední úprava: Marek Jindřich, doc., Ph.D. (07.03.2022)
Sylabus

1. Úvod – Jindřich Marek

2. Národní bibliografie a národní autority, přidělování čísla ČNB a návaznost na digitalizaci, povinný výtisk a nakladatelská a knihkupecká oblast – Adéla Jarolímková

3. Retrospektivní evidence tiskařské produkce v Evropě – Jindřich Marek

4. Retrospektivní evidence tiskařské produkce v České republice – Jindřich Marek

5. Metadata v digitálních knihovnách – Jindřich Marek

6. Identifikátory v digitálních knihovnách – Jindřich Marek

7. Nástroje v digitálních knihovnách, digital preservation

8. Šedá literatura (definice, druhy, příklady, speciální - patenty), webarchiv – Adéla Jarolímková

9. Přístup k digitálním knihám a časopisům - platformy pro e-knihy, controlled digital lending, digitální knihovny časopisů – Adéla Jarolímková

10. Exkurze na vybrané digitalizační pracoviště

Poslední úprava: Jarolímková Adéla, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK