PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Knižní kultura II - AIS100117
Anglický název: Book culture II
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Anotace
Program ad Dějiny knihoven a informačních institucí

Období 16.-18. století (Richard Šípek)<br>
1. Renesanční a barokní šlechtické knihovny<br>
2. Renesanční a barokní měšťanské knihovny<br>
3. Školní a církevní knihovny období renesance a baroka<br>
4. Neknižní sbírky v knihovnách (kabinety kuriozit, kunstkomory)<br>
5. Literární salóny (jejich počátky ve Francii a pozdější odraz v českých zemích)<br>
6. Veřejné knihovny v době renesance, baroka a osvícenství<br>

Období 19. - 1. pol. 20. století (Alena Petruželková)<br>
1. Veřejné půjčovny a čítárny, počátky českých lidových knihoven<br>
2. Výzkum četby<br>
3. Knihovny osobností<br>
4. Počátky knihovnických teorií, významné osobnosti a jejich dílo<br>
5. Knihovnická legislativa<br>
Poslední úprava: Foglarová Klára, Bc. (02.04.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK