PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Specialní seminář jazykový: četba novoindických textů (stará hinština) - AINDV5008
Anglický název: Specialist Seminar on Indian Linguistics
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (12.02.2016)
Interpretace vybraných textů, ukázek středověké hindské literatury zejména v avadhštině a bradžštině, je určena
především studentům, kteří absolvovali základní nebo rozšířený kurs standardní moderní hindštiny a osvojili si již
dostatečné gramatické a lexikální znalosti. V návaznosti na základní kurz jazyka tento kurz rozvíjí schopnosti
porozumět textu, interpretovat ho po stránce gramatické a obsahové a postupně vede ke schopnosti samostatné
práce s textem. Podobně jako v klasických jazycích se rozvíjí schopnost interpretace daného textu po stránce
jazykové i obsahové (zvláště v případě kulturně nebo nábožensky exponovaného textu) a slouží jako příprava k
samostatné četbě. Práce s textem může rovněž posloužit k prvním krokům k literárnímu překladu textů ze staré
hindštiny. Kromě uvedené literatury dodá autor ukázky dalších textů. Předpokládá se účast v paralelním kurzu
AINDV 5003 Morfosyntax a sémantika indoárijských jazyků.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (22.07.2015)

Pro získání atestace je nutná aktivní účast na diskuzi v hodinách, docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin, samostatná příprava seminární práce a její prezentace v hodině.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (12.02.2016)

Agrawal, V. S.: Padmāvat. Jhansi 1961.

Miltner, Vladimír: Old Hindi Reader. Prague 1995.

Smith, John D.: The Vīsaladevarāsa. A Restoration of the Text. Cambridge 1976.

Strnad, Jaroslav: Morphology and Syntax of Old Hindī. Leiden 2013.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK