PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Morfo-syntax a sémantika indických jazyků - AINDV5003
Anglický název: Morpho-Syntax and Semantics of Indian Languages
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (11.01.2018)
Přednáška se zaměřuje na vybrané morfosyntaktické a sémantické aspekty indických jazyků, a to hindštiny,
bengálštiny a tamilštiny. Všímá si detailně především nenominativních větných konstrukcí, trpného rodu, verbo-
verbálních konstrukcí (tzv. vektorová slovesa) a sociolingvistické situace v daném regionu. Okrajově si všímá i
některých dalších jevů (např. naturalizace cizí slovní zásoby, odvozování slov, reduplikace a onomatopoeia,
zvláštnosti syntaxe) s ohledem na gramatickou tradici daného jazyka či potřeby studentů.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (11.01.2018)
Povinná literatura:
Anvita Abbi, Devi Gopalakrishnan, Semantics of explicator compound verbs in South Asian languages. Language Sciences, Volume 13, Number 2 (1991), s. 161-180.

Alice Davison, On the form and meaning of Hindi passive sentences. Lingua 58 (1982), s. 149-179.

Colin Masica, The Indo-Aryan languages. Cambridge Univ. Press, 1991, kap. 10.3 Syntax - The problem of Subject in NIA.

Bhadriraju Krishnamurti, The Dravidian Languages. Cambridge University Press 2003.

Další studijní literatura:
Annamalai E., Dynamics of Verbal Extension in Tamil. International Journal of Dravidian Linguistics. Vol. 11 no. 1, str. 22-166.

Annie Montaut, The rise of non-canonical subjects and semantic alignments in Hindi. In: Ilja A. Seržant, Leonid Kulikov (eds.), The Diachronic Typology of Non-Canonical Subjects. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 2013, s. 91-117.

Annie Montaut, Oblique main arguments in Hindi as localizing predications. In: Peri Bhaskararao, Karumuri Venkata Subbarao (eds.), Non-nominative Subjects, Volume 2. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 2004, s. 33-56.

Jan Gonda, Remarks on the Sanskrit Passive. Brill, Leiden 1951.

Niladri Sekhar Dash, A Descriptive Study of Bengali Words. New Delhi: Cambridge University Press 2015.

Probal Dasgupta, Some non-nominative subjects in Bangla. In: Peri Bhaskararao, Karumuri Venkata Subbarao (eds.), Non-nominative Subjects, Volume 1. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 2004, s. 129-140.

Probal Dasgupta, Bangla vector verbs and their selectivities. Interdisciplinary Journal of Linguistics 2 (2009), s. 41-68.

Probal Dasgupta, Compound verbs in Bangla. Indian Linguistics 38 (1977), s. 68-85.

Tej K. Bhatia, A History of the Hindi Grammatical Tradition. Brill, Leiden etc. 1987.

Tridha Chatterjee, Bilingual Complex Verbs: So what’s new about them? In:.Proceedings of the Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society 38 (2012). Published for BLS by the Linguistic Society of America. DOI:

Vincenc Pořízka, On the Perfective Verbal Aspect in Hindī. Some Features of Parallelism between New Indo-Aryan and Slavonic Languages. In: J. Strnad (ed.), Vincenc Pořízka: Opera Minora. Orientální ústav, Praha 2000, s. 131-231.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (11.01.2018)

1-5) Hindština

6-9) Bengálština

10-13) Tamilština

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK