PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Staroindické eposy - AINDV1143
Anglický název: Old indian Epics
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D. (02.10.2019)
Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače se dvěma základními texty staroindické literatury, Mahábháratou a Rámájanou. Jak příběh o bratrovražedném boji mezi Kuruovci a Pánduovci (Mahábhárata), tak vyprávění o princi Rámovi a únosu jeho ctnostné ženy Síty démonem Rávanou (Rámájana) se během staletí dočkaly různých zpracování v novoindických i neindických jazycích a i dnes hrají nezastupitelnou roli v politickém, kulturním a společenském diskursu Indie. Odkazy na oba texty se objevují v diskusích o kastovnictví, feminismu, postavení LGBT+ komunity i o samotné definici “indickosti”. Přednáška představí základní příběh obou textů a jejich narativní specifika, zasazení postav a událostí do dobového kontextu, načrtne změny v popisu i ve vnímání některých jevů a osobností ve vybraných pozdějších zpracováních a naznačí možné implikace jednotlivých interpretací pro současnou Indii. Přednáška je vhodná i pro studenty neindologických oborů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D. (02.10.2019)

Základní literatura

Mahābhārata: Critical Edition. With Harivaṃśa. Critically edited by V. S. Sukthankar et al. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute. 1933–1970.

Mahábhárata aneb Velký boj. Převyprávěl Vladimír Miltner. Praha: Argo, 2011.

Smith, John. The Mahabharata: An Abridged Translation. London: Penguin, 2009.

The Mahabharata. Translated by Kisari Mohan Ganguli, and published by Pratap Chandra Roy. 12 vols. New Delhi: Munshiram Manoharlal, [1884–96] 1970.

Vālmīki, Robert P. Goldman, Sally J. Sutherland Goldman, Rosalind Lefeber and Sheldon I. Pollock. The Rāmāyaṇa of Vālmīki: an Epic of Ancient India. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2017.

Válmíki. Rámájana. Převyprávěl Dušan Zbavitel. Praha: Argo, 2015.

 

Doporučená literatura

Bílek, Petr, Jiří Hrabal, and Tomáš Kubíček. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2014.

Booth, Wayne C. The Rhetoric of Fiction. Second ed. Chicago: University of Chicago Press, 1983.

Bowles, Adam. Dharma, Disorder and the Political in Ancient India: The Āpaddharmaparvan of the Mahābhārata. Leiden: Brill, 2007.

Chandra, Nandini. The Classic Popular: Amar Chitra Katha, 1967-2007. New Delhi: Yoda Press, 2008.

Hiltelbeitel, Alf. Rethinking the Mahābhārata: A Reader’s Guide to the Education of the Dharma King. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

Hiltelbeitel, Alf. Reading the Fifth Veda: Studies on the Mahabharata. Essays by Alf Hiltebeitel, Vol. 1. Ed. by Vishwa Adluri and Joydeep Bagchee. Leiden and Boston: Brill, 2011.

Katz, Ruth Cecily. Arjuna in the Mahābhārata: Where Krishna Is, There is Victory. Columbia: University of South Carolina Press, 1989.

McGrath, Kevin. The Sanskrit Hero: Karṇa in Epic Mahābhārata. Ph.D. dissertation, Harvard University, 2001.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D. (02.10.2019)

1. Mahábhárata a Rámájana jako text a kontext

2. Mahábhárata I.: Předválečné knihy (I.–V.)

3. Mahábhárata II.: Válečné knihy (VI.–X.)

4. Mahábhárata III.: Poválečné knihy (XI.–XVII.)

5. Epizody v Mahábháratě (I., III.)

6. Filosofie a ponaučení (Bhagavadgítá, XII., XIII.)

7. Rámájana I.: Dětství a mládí (I.–II.)

8. Rámájana II.: V lese (III.–IV.)

9. Rámájana III.: Bitva (V.–VI.)

10. Dharma a adharma: dobré a zlé (eposy a společnost)

11. Rámovo království (eposy a politika)

12. Síta, Satí a Sávitrí (eposy a gender)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK