PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Dalitské hnutí v Indii - AINDV1124
Anglický název: Dalit Movement in India
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (30.04.2013)
Přednáška se soustředí na emancipační snahy nejníže postavené komunity v Indii. V úvodu se zabývá možnými
příčinami vzniku kastovního systému a nedotýkatelnosti a popisuje nejvýznamnější dalitské komunity. Dále
nastiňuje historický vývoj dalitského hnutí, podrobněji se zabývá dvěma nejdůležitějšími postavami Dr.
Ambédkarem a Mahátmou Gándhím. Všímá si současné situace a snahy o emancipaci dalitů na politické, sociální
i náboženské rovině. Závěr tohoto předmětu je věnován dalitské literatuře.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.07.2015)

DELIÉGE, R., The Untouchables of India. Berg Publishers 1999.

GORRINGE, H., Untouchable Citizens: Dalit Movement and Democratization in Tamilnadu. New Delhi 2005.

GUPTA, S. K., The Scheduled Castes in Modern Indian Politics: Their Emergence as a Political Power. New Delhi: Munshiram Manoharlal 1985.

HONS, P., MARKOVÁ D. (eds), Když němí promluví... Antologie hindské a tamilské dalitské literatury. Pavel Mervart 2012.

CHARSLEY, S. R., KARANTH, G. K. (eds.), Challenging Untouchability. Dalit Initiative and Experience from Karnataka. Sage Publications 1998.

MENDELSOHN O., VICZIANY, M. The Untouchables. Subordination, Poverty and the State in Modern India. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

MICHAEL, S. M. (ed.), Dalits in Modern India. Vision and Values. New Delhi: Sage publications 2007.

MOFFAT, M., An Untouchable Community in South India: Stucture and Consensus. Princeton 1979.

NATH, T., Politics of the Depressed Classes. Delhi: Deputy Publications 1987.

WEBSTER, J. C. B., The Dalit Christians. A History. (Revised and enlarged edition). Delhi: ISPCK 2009.

ZELLIOT, E., From Untouchable to Dalit. Essays on the Ambedkar Movement. New Delhi: Manohar 2001 (třetí vydání).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (30.04.2013)

1. Kdo to jsou dalité

2. Vznik kastovního systému - nástin hlavních teorií

3. Počátky emancipačních snah - misie, reformní organizace

4. Vstup dalitů na politickou scénu

5. Dr. Ambédkar

6. Mahátma Gándhí

7. Vývoj po získání nezávislosti Indie

8. Současné působení dalitů na politické scéně

9. Emancipace na náboženské a sociální rovině

10. Násilí na dalitech

11. Specifika některých regionů

12. Dalitská literatura

Ukázky z dalitské literatury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK