PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář historický - AINDV0006
Anglický název: Historical Seminar
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AINDV1104
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: INDBENDI (25.04.2008)
Historický seminář je vždy vymezen konkrétním tématem či obdobím z dějin Indického subkontinentu. V rámci tohoto tématu si student po dohodě s vyučujícím zvolí námět, který bude v průběhu semináře odborně zpracovávat. Protože zpracovávaná témata navzájem souvisejí, měli by studenti v průběhu semináře získat pokud možno komplexní orientaci v dané problematice či období.
Literatura
Poslední úprava: INDBENDI (25.04.2008)

BOSE, S., JALAL, A., Modern South Asia: History, Culture, Political Economy. Delhi 1999

MAJUMDAR, R.C., RAYCHAUDHURY, H.,C., DATTA, K., An Advanced History of India, London 1958

KULKE, H.D., ROTHERMUND, D., History of India. 3ed. London 1998

STRNAD, J., FILIPSKÝ, J., VAVROUŠKOVÁ, S., HOLMAN, J., Dějiny Indie. Lidové noviny, Praha 2003.

FILIPSKÝ, J., KNOTKOVÁ, B., MAREK, J., VAVROUŠKOVÁ, S., Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu a Šrí Lanky, Nakl. Lidové noviny, Praha 2003.

Další odborná literatura:

BASHAM. A. L., The Wonder that was India, London 1956.

BAYLY C.A., The Illustrated History of Modern India 1600-1947.Bombay 1991.

CHANDRA, B., MUKHERJEE,M., MUKHERJEE, A., India after Independence. Delhi 2000.

CHANDRA, B., et al., India´s Struggle for Independence 1857-1947. Delhi 1998 a pozdější vydání.

CHATTERJEE, P., State and Politics in India. Delhi 1998.,

HUNTER W.W., A History of British India, I-II. London 1899-1900.

KUMAR, D., ed., The Cambridge Economic History of India. vol. 2., 1757-c.1970). Cambridge 1982.

VAVROUŠKOVÁ,,S., ed, Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii, Orientální ústav, Praha 2005.

Články k tématům v časopisech Archív orientální a Nový Orient

Další studijní pomůcky:

HUNTER W.W. The Imperial Gazetteer of India, 14 Vols. London 1885 (přístupný na internetu)

SCHWARTZBERG, JOSEPH, E., A Historical Atlas of South Asia. Oxford University Press 1992.

Sylabus
Poslední úprava: INDBENDI (25.04.2008)

Zimní semestr:

1.-2. Nástin možných přístupů k otázce indické historie

3. Zadání témat seminárních prací

4.-5.Základní předpoklady práce historika

6.-11. Detailní rozbor vybraných problémů z historie Indie či vybraných historických období, četba

z vybraných textů

12.-13.Rozbor a hodnocení některých aktuálních témat

Letní semestr:

1-13. Rozbor prací studentů a diskuze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK