PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Hindština – jazyk a interpretace textů IIa - AIN500017
Anglický název: Hindi - Language and Interpretation of Texts IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ing. et Ing. Jana Tomíšková
Vyučující: PhDr. Ing. et Ing. Jana Tomíšková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.04.2020)
Výběr četby zahrnuje soudobou hindskou prózu posledních 15-20 let a týká se především moderního trendu v hindské,
ale i v dalších novoindických literaturách, tzv. dalitskou literaturu, popisující život mimokastovní společnosti, tzv.
nedotýkatelných, tj. dalitů (scheduled classes). Většina autorů těchto textů jsou též dalitského původu. Záměrem
tohoto výběru je propojení soudobé literární tvorby s aktuální kulturní, sociální a politickou situací v indické společnosti.
Výběr je doplněn i z literární tvorby hindských autorů žijících v diaspoře (Mauritius, Evropa, Amerika), která tvoří
významný trend v moderní literatuře a je běžně dostupná z internetových zdrojů.
Kromě literárního hodnocení teto literatury v kontextu moderního způsobu života a globalizace je student veden také k
rozpoznávání jazykového vývoje hindštiny především pod vlivem angličtiny.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.04.2020)

Rozšiřující literatura k jednotlivým autorům bude specifikována podle příp. dalšího výběru textu k četbě.

MARKOVÁ, D., KOSTIĆ, S., STRNAD, J., SVOBODOVÁ, R., Hindsko-český slovník. Dar Ibn Rushd, Praha 1998.

MOHAN, B., KAPUR., B. N., Mīnāksī angrezī- hindī koś. Meenakshi Prakashan, Delhi 1990 (nebo novější vydání)

MOHAN, B., KAPUR., B. N., Mīnākṣī hindī-angrezī koś. Meenakshi Prakashan, Delhi 1989 (nebo novější vydání)

MUDRĀRĀKṣAS (ed.), Nayī sadī kī pahcān śreṣṭh dalit kahāniyā̃. Lokbhāratī, Dillī 2004.

SĀHNĪ, B., Hindī kahānī sãgrah. Sāhitya Akādemī, Dillī 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK