PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Morfo-syntax a sémantika indických jazyků - AIN500008
Anglický název: Morpho-Syntax and Semantics of Indian Languages
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)
Cílem této přednášky je komparativní deskripce gramatických a sémantických jevů v jazycích Indického
subkontinentu, které pramení z genetické příbuznosti a vývoje tvarů ze společného indoárijského základu. Na druhé
straně se pod vlivem kontaktů s jinými, geneticky nepříbuznými, jazyky vyvinuly především syntaktické a sémantické
jevy, které jsou společné všem skupinám indických jazyků (indoárijské, drávidské a mundské). Předmět se vzájemně
doplňuje s cyklem přednášek o historické gramatice indoárijských jazyků.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)

ABBI, A., Semantic Universals in Indian Languages. Indian Institute of Advanced Study, Shimla 1992

ABBI, A., Semantic Grammar of Hindi. A Study in Reduplication. Bahri Publications, New Delhi, Chandigarh 1980

CARDONA, G., DHANESH, J., The Indo-Aryan Languages. Routledge, London and New York 2003.

MASICA, C. P., Defining a Linguistc Area. South Asia. University of Chicago Press , Chicago and London 1976

MASICA, C. P., The Indo-Aryan Languages, Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney 1993.

ŚARMA, S. A., Hindī bhāṣā: rūp-vikās, Cinmaya Prakāśan, Jaypur 1968.

SHAPIRO, M. XC., SCHIFFMAN, H. F., Languages and Society in South Asia. Motilal Banarsidass, Delhi 1981

TURNER, R. L., Indo-Aryan Linguistics. Disha Publications, Delhi 1991.

ZOGRAF, G. A., Morfologičeskyj stroj novych indoarijskych jazykov. Nauka, Moskva 1976.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.04.2020)
Tematické okruhy:
1. Od syntetické k analytické gramatice. Od morfologie k syntagmatice. Morfémy a funkční slova

2.-3. Morfologie a inovace novoindoáriských jazyků: ztráta gramatického rodu a čísla (neutrum)

4. Slovotvorba: od odvozenin a kompozit k syntagmatům.

5.-6. Morfologie a syntax slovesných tvarů: ergativ a západní areál NIA; pasivum v sanskrtu, prakrtech a v NIA

7. Transgresiv a řetězení nefinitních slovesných tvarů

8. Syntaktické zvláštnosti indických jazyků: nominální věta v sanskrtu a ve východních NIA; relativně-korelativní souvětí v indických jazycích

9. Reduplikace jako morfologický jev v OIA a syntagmatický v NIA

10.-11. Indická sémantika: frazeologické a idiomatické zvláštnosti indických jazyků

12.-13. Jazyk a komunikace: komunikační formule a nábožensko-kulturní kontext

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK