PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základní kurz sanskrtu IIa (modul 4: tamilština) - AIN100068
Anglický název: Elementary Sanskrit IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.04.2020)
Předmět navazuje na Základní kurz sanskrtu I a,b a je určen všem studentům se zájmem o klasický jazyk starověké
Indie, pro něž sanskrt není hlavním studovaným jazykem. Zvýšený důraz je proto kladen na jeho praktické zvládnutí,
tak aby student dokázal sám za pomoci slovníku či příruční gramatiky číst a po prostudování relevantní odborné
literatury i interpretovat lehčí sanskrtské texty, zejména z vyprávěcí a nábožensko-vyprávěcí literatury.
Výuka pokračuje v souladu s učebnicí (Stranad, Zbavitel), přičemž se však v této fázi studia neřídí chronologií lekcí, v
nichž se systematicky probírá sanskrtská gramatika, ale většího prostoru se dostává těm gramatickým jevům, bez
nichž nelze originální texty vůbec číst (zájmena, participia, absolutiv, perfektum, futurum ad.).


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.04.2020)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.04.2020)

BUCKNELL, S. R. Sanskrit Manual. Motilal Banarsidas, New Delhi 2010.

FRIŠ, O. Sanskrtská čítanka. ČSAV, Praha 1956.

MACDONELL, A. A. A Sanskrit Grammar for Students. Oxford University Press, New Delhi 1986 (nebo jiná vydání).

MONIER-WILLIAMS, Sir M. Sanskrit-English Dictionary. Clarendon, Oxford 1960 (nebo jiné vydání).

strnad, j., Zbavitel, D. Učebnice sanskrtu. Karolinum, Praha 2012.

Whitney, W. D. The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language. Motilal Banarsidas, Delhi 1988 (nebo jiné vydání).

Whitney, W. D. Sanskrit Grammar. Motilal Banarsidas, New Delhi 1983 (nebo jiné vydání).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK