PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Hindština – jazyk IIIa - AIN100044
Anglický název: Hindi Language IIIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ing. et Ing. Jana Tomíšková
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Prerekvizity : AIN100042, AIN100043
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Předmět navazuje na kurz Hindština I a II a má za cíl rozšíření praktických znalostí hindštiny studenta. Zaměřuje se
hlavně na dva komunikační aspekty jazyka: 1) ústní komunikace, tj. konverzace na různá témata. Konverzační cvičení
jsou řízená tematicky a frazeologicky. Tato cvičení jsou doplňována čtením a interpretací článků z tisku a jiných médií.
2) písemná komunikace v podobě cvičení v korespondenci, psaní esejů a překladů z češtiny (případně z angličtiny) do
hindštiny na aktuální téma, nebo téma související s právě probíhající konverzací. Každému tématu by se student měl
věnovat průměrně 2-3 týdny.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Ostatní materiály budou specifikovány podle aktuálního tématu z internetových zdrojů (českých, hindských a anglických).

MARKOVÁ, D., KOSTIĆ, S., STRNAD, J., SVOBODOVÁ, R., Hindsko-český slovník. Dar Ibn Rushd, Praha 1998.

MOHAN, B., KAPUR., B. N., Mīnākṣī angrezī- hindī koś. Meenakshi Prakashan, Delhi 1990 (nebo novější vydání)

MOHAN, B., KAPUR., B. N., Mīnākṣī hindī-angrezī koś. Meenakshi Prakashan, Delhi 1989 (nebo novější vydání)

SMÉKAL, O., Hindī vārtālāp. Hindská konverzace. Hindī Conversation. SPN, Praha, 1984.

SMÉKAL, O., Hindī-English Conversation. Hindī-Angreī Vārtālāp. Siddhārth pablikeśans, Delhi 1997.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Tematické okruhy
1. Jazyk a komunikace. Ustálené komunikační formule

2. Čas a počasí

3. Domov a rodina

4. Zdraví a zdravotnictví

5. Jídlo a kultura stravování u nás a v Indii

6. Odívání (evropské a indické zvláštností)

7. Zaměstnání a obchod

8. Město a doprava

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK