PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Druhý indický jazyk - hindština IIa - AIN100030
Anglický název: Second Indian Language - Hindi IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ing. et Ing. Jana Tomíšková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Předmět navazuje na kurz hindština I a,b a je zaměřen na praktické znalosti jazyka. Vedle probíraných gramatických
pravidel s příklady a texty k četbě bude dost prostoru věnováno konverzačním cvičením a obohacování slovní zásoby
z různých oblastí každodenní komunikace. Cvičení jsou doplňována kratšími texty z jiných příruček a časopisů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

KACHRU, Y., PANDHARIPANDE, R., Intermediate Hindi. Motilal Banarsidass, Delhi, Varanasi, Patna, Bangalore, Madras 1990.

MARKOVÁ, D., KOSTIĆ, S., STRNAD, J., SVOBODOVÁ, R., Hindsko-český slovník. Autorský kolektiv, Dar Ibn Rushd, Praha 1998

MOHAN, B., KAPUR., B. N., Mīnākṣī angrezī- hindī koś. Meenakshi Prakashan, Delhi 1990 (nebo novější vydání)

MOHAN, B., KAPUR., B. N., Mīnākṣī hindī-angrezī koś. Meenakshi Prakashan, Delhi 1989 (nebo novější vydání)

POŘÍZKA, V., Hindština Hindī Language Course. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1986.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Tematické okruhy: probírané gramatické jevy (s modelovými větami a doprovodnými texty a dialogy)

1. Pasivum a pasivní větné konstrukce

2. Gerundium

3. Gerundivum a výrazy nutnosti.

4. Slovesný kmen a absolutiv

5. Adverbiální fráze.

6. Intenzivní slovesa

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK