PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sanskrt – jazyk IIIb - AIN100027
Anglický název: Sanskrit Language IIIb
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Prerekvizity : AIN100024, AIN100025
Anotace
Seminář navazuje na dvouletý kurz sanskrtu formou společné četby méně obtížných textů vyprávěcí literatury s
náboženskou tematikou. Předpokládá se tedy již bezproblémová znalost gramatiky sanskrtu i zvládnutí obsáhlejší
slovní zásoby. Vedle rozvoje dalších jazykových dovedností přispívá tato četba k prohloubení znalostí mytologických
reálií klasického hinduismu a k úvodnímu seznámení s možnými narativními způsoby vyjádření náboženského i
filosofického obsahu. Texty jsou vybírány z puránové literatury, která je právem považována za encyklopedii
hinduistické mytologie.
Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (06.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (06.05.2019)
Literatura

Originální texty purán (Márkandéja, Padma, Višnu, Brahma) - ed. Višvanátha Nárájana Mandalíka, Anandashrama Sanskrit Series, 1892-1998; ed. Vénkatéšvara, Venkateshvara Press, 1962-1965.

FILIPSKÝ, J., Encyklopedie indické mytologie, Postavy indických bájí a letopisů. Libri, Praha 1998.

MONIER-WILLIAMS, Sir M. Sanskrit-English Dictionary. Clarendon, Oxford 1960 (nebo jiné vydání).

Oberlies, Th., A Grammar of Epic Sanskrit. Walter de Gruyter, Berlin 2003.WHITNEY, D., Sanskrit Grammar. Motilal Banrsidass, Delhi 1983 (nebo jiná vydání).

ZBAVITEL, D. (ed.), Bohové s lotosovýma očima. Vyšehrad, Praha 1986.

Poslední úprava: Eclerová Zdeňka, Mgr. (06.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK