PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sanskrt – jazyk IIIa - AIN100026
Anglický název: Sanskrit Language IIIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Prerekvizity : AIN100024, AIN100025
Anotace
Předmět je zaměřen na četbu a rozbor vybraných kapitol starších upanišad. V průběhu četby bude kromě významové interpretace textu věnována pozornost gramatickým, lexikálním a syntaktickým rysům jazyka těchto textů. Četba bude doplněna výkladem historického vývoje náboženského a filosofického myšlení severoindcké společnosti během první poloviny 1. tisíciletí př.n.l.
Poslední úprava: Strnad Jaroslav, PhDr., Ph.D. (22.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Poslední úprava: Strnad Jaroslav, PhDr., Ph.D. (22.09.2023)
Literatura

V.P. Limaye - R.D. Vadekar, Eighteen Principal Upaniṣads, Vol. I. Poona 1958. (sanskrtský text)

Olivelle, P., The Early Upanishads: Annotated Text and Translation. Oxford 1998.

Radhakrishnan, S. The Principal Upanishads. London 1953.

Zbavitel, D. (přel.) Upanišady. Praha 2004

* Další literatura:

Bondy, E. Indická filosofie. Praha 1991.

Eliade, M. A History of Religious Ideas. Vol. 1: From the Stone Age to the Eleusinian Mysteries (kap. 8 a 9). Chicago 1978.

Rádhákrišnan, S. Indická filosofie I. Praha 1961.
Apte, V.S. The Practical Sanskrit-English Dictionary. Motilal Banarsidass, Delhi 2007 (nebo jiná vydání).
Monier-Williams, Sir M. Sanskrit-English Dictionary. Clarendon, Oxford 1960 (nebo jiné vydání).
Speyer, J.S. Sanskrit Syntax. Motilal Banarsidass, Delhi 2009 (nebo jiné vydání).
Whitney, W.D. Sanskrit Grammar. Motilal Banrsidass, Delhi 1983 (nebo jiná vydání).
Whitney, W.D. The Roots, Verb-forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language. Motilal Banrsidass, Delhi 1963 (nebo jiná vydání)

Poslední úprava: Strnad Jaroslav, PhDr., Ph.D. (22.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK