PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Literární seminář - AIN100018
Anglický název: Literary Seminar
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Mgr. Zuzana Špicová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Literární seminář v první části podá studentům přehled základních teorií literatury se zaměřením na indický literární
kontext. Dále poskytne návod ke shromažďování materiálu pro odborné práce a vlastní psaní seminárních prací a
ukáže hlavní principy samostatného mluveného projevu. Ve druhé části, která pokrývá zhruba polovinu semestru, se
pozornost soustředí na praktickou aplikaci, metodické vedení při rozboru a interpretaci jednotlivých literárních textů a
přípravu seminárních prací. Výstupem bude kratší seminární práce týkající se vybrané oblasti literární teorie aplikované
na konkrétní literární text a její kolektivní rozbor na hodině.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pro získání atestace je nutná aktivní účast na diskuzi v hodinách, docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin, samostatná příprava seminární práce a její prezentace v hodině.

Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Základní:
CULLER, J., Krátký úvod do literární teorie. Host, Brno 2002.

ČERVENKA, M. Styl a význam. Československý spisovatel, Praha 1991.

EAGLETON, T. Literary theory: an Introduction. Blackwell, Oxford 1992.

KOŽMÍN, Z. Interpretace básní. Masarykova Univerzita, Brno 2005.

KRČ, E., ZBUDILOVÁ, H. Úvod do teorie literatury: Literární terminologie a analýza literárního textu. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012.

MUKAŘOVSKÝ, J. Máchův Máj. Estetická studie. Filosofická fakulta University Karlovy, Praha 1928.

PAVERA, L., VŠETIČKA, F. Lexikon literárních pojmů. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002.

PETRŮ, E. Úvod do studia literární vědy, Olomouc: Rubico, 2000.

ZBAVITEL, D. et kol. Setkání a proměny: Vznik moderní literatury v Asii. Odeon, Praha 1976.

ZEMAN, M. a kolektiv. Průvodce po světové literární teorii. (Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV) Panorama, Praha 1988.

Wellek, R., WARREN, A. Teorie literatury. Votobia, Olomouc 1996.

Doporučená (indické literatury):
BANDYOPADHYAY, A. K. History of Modern Bengali Literature. Calcutta 1986.

GAEFFKE, P. Hindi Literature in the Twentieth Century. Harrassowitz, Wiesbaden 1978.

HART, G. L. The Poems of Ancient Tamil, Their Mileu and Their Sanskrit Counterparts. University of California Press, Berkeley etc. 1975.

KAILASAPATHY, K. Tamil Heroic Poetry. Oxford University Press, Oxford 1968.

LESNÝ, V. Rabíndranáth Thákur. Osobnost a dílo. Nakladatel J. Šnajdr, Kladno 1937.

McGREGOR, R. S. Hindi Literature from its Beginnings to the Nineteenth Century. Harrassowitz, Wiesbaden 1984.

SEN, S. History of Bengali Literature. Calcutta University, Calcutta 1960.

WINTERNIZ, M. History of Indian Literature. Vol. I-III. Motilal Banarsidas, Delhi 1981-1985 (nebo jiné vydání).

ZBAVITEL, D. Bengali Literature. Harrassowitz, Wiesbaden 1976.

ZBAVITEL, D. The Rise of Modern Literature in Asia, with Special Reference to Bengal. In: Jadavpur Journal of Comparative Literature, Vol. VI, Calcutta 1966.

ZBAVITEL, D., VACEK, J. Průvodce dějinami staroindické literatury. Arca JiMfa, Třebíč 1996.

ZVELEBIL, K.V. Tamil Literature. Brill, Leiden 1975.

ZVELEBIL, K.V. The Smile of Murugan. Brill, Leiden 1973.

Vybraná literární díla indických autorů - překlady.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Tematické okruhy:
1. Úvod do literární teorie

2. Rozdíly mezi indickou a západní literaturou

3. Nástin historického vývoje indické literatury s ohledem na změny literárního stylu a témat

4. Hlavní rysy současné indické literatury

5. Prezentace prací studentů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK