PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Literární seminář - AIN100018
Anglický název: Literary Seminar
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D. (04.02.2022)
Literární seminář představí studentům základní koncepty a nástroje literární vědy, díky nimž se posluchači naučí hlouběji přemýšlet o literárních textech. Student získá základní vhled do naratologie i do tradičních konceptů indických poetik a teoretické poznatky upotřebí při praktické interpretaci vybraných indických textů. Jednotlivé lekce budou sestávat vždy z diskuse o aplikaci konkrétního postupu na konkrétní text a následného představení nového konceptu či postupu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D. (04.02.2022)
Pro získání atestace je nutná aktivní účast na hodinách a krátká závěrečná seminární práce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D. (04.02.2022)

*Primární

Amaru a Bhartrhari: Sloky o lásce, moudrosti a odříkání. Přel. Oldřich Friš. Praha, SNKLHU 1959.

Čattopádhjáj, Šaratčandra. Debdás. Provdaná. Přel. Zuzana Špicová. Praha, Dokořán 2018.

Debí, Ášápúrna. Kdyby zdi promluvily. Přel. Hana Preinhaelterová. Praha, ExOriente 2009.

Gangopádhjáj, Suníl: Ohromný svět. Přel. Hana Preinhaelterová. Praha, ExOriente 2008.

Šúdraka: Hliněný vozíček. Přel. Ivo Fišer a Jaroslav Pokorný. Praha, SNKLHU 1959.

Thákur, Rabíndranáth: Poslední báseň. Přel. Dušan Zbavitel. Praha, Vyšehrad 2000.

 

*Základní

Culler, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie. Brno, Host 2002.

Kubíček, Tomáš; Hrabal, Jiří; Bílek, Petr A.: Naratologie: Strukturální analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2013.

Wellek, Rene; Warren, Austin: Teorie literatury. Olomouc, Votobia 1996.

Zbavitel, Dušan: Bengálská literatura. Praha, ExOriente 2008.

Zbavitel, Dušan; Vacek, Jaroslav: Průvodce dějinami staroindické literatury. Třebíč, Arca JiMfa 1996.

 

*Doporučená

Auerbach, Erich. Mimésis. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1998.

Bachtin, Michail Michajlovič: Román jako dialog. Praha, Odeon 1980.

Bal, Mieke. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto: University of Toronto Press, 1985.

Cohnová, Dorrit: Co dělá fikci fikcí. Praha, Academia 2009.

Doležel, Lubomír: Heterocosmica. Praha, Karolinum 2003.

Eco, Umberto: O literatuře. Praha, Argo 2004.

Genette, Gérard. Fikce a vyprávění. Brno; Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2007.

Hrabal, Jiří. Fokalizace: Analýza naratologické kategorie. Praha: Dauphin, 2011.

Kubíček, Tomáš: Vypravěč: Kategorie narativní analýzy. Brno, Host 2007.

Lotman, Jurij: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava, Tatran 1990.

Propp, Vladimir. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H+H, 1999.

Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Praha, Odeon 1988.

Todorov, Tzvetan: Poetika prózy. Praha, Triáda 2000.

Winternitz, Moriz. History of Indian Literature. Vol. I-III. Delhi, Motilal Banarsidas, 1981–1985.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D. (04.02.2022)
 1. Literatura a literární kánon(y)

 2. Literární druhy a žánry

 3. Příběh a událost

 4. Postava

 5. Prostor

 6. Čas

 7. Vypravěč

 8. Fokalizace

 9. Autor a čtenář

 10. Intertextualita

 11. Specifika poezie

 12. Specifika dramatu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK