PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hispanoamerická literatura - AIH520061
Anglický název: Hispano-American Literature
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Kazmar, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslava Marešová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Marešová, Ph.D. (19.10.2023)
Předmět je zaměřen na vývoj hispanoamerické literatury od počátků až po současnost. V přednáškách je kladen důraz na historický a literární kontext jednotlivých epoch, na vývoj literárních žánrů a na specifika hispanoamerické literatury. V přednáškách jsou rovněž komentováni vybraní autoři a jejich díla a je vedena diskuse na základě četby úryvků vybraných děl.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (01.10.2019)

Cílem je podat stručný diachronní přehled literatury od předhispánské doby po současnost, předložit periodizaci, charakterizovat hlavní období a nejznámější spisovatele. Přednáška klade důraz na průběžné sledování trojí kulturní tradice v hispanoamerické literatuře. Je určena zejména studentům iberoamerikanistiky; nepředpokládá předchozí znalost dějin hispanoamerické literatury a připouští četbu děl v českém překladu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Marešová, Ph.D. (19.10.2023)

Franco, Jean. Historia de la la literatura hispanoamericana. Barcelona: Ariel, 1990.

Franco, Jean. An Introduction to Spanish-American Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Hodoušek, Eduard a kol. Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Nakladatelství Libri, 1996.

Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Hispanoamerická kulturní identita v esejích a románech. Praha: Torst, 1998.

Poláková, Dora a kol. Hispanoamerická moderní literatura. Praha: Karolinum, 2023.

Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana, 4 tomos. Madrid: Alianza, 1998–2002.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Marešová, Ph.D. (19.10.2023)

Ústní zkouška: periodizace, přehled epoch, směrů, nevýznamnějších děl; diskuse nad texty komentovanými v hodinách; četba pěti libovolných literárních děl.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Marešová, Ph.D. (19.10.2023)

Každému tématu budou věnovány dvě až tři přednášky:

1.     Předkolumbovské literatury (Popol Vuh, nahuaská poezie, Ollantay, arawi)

2.     Literatura objevování a dobývání Ameriky, koloniální literatura (kroniky, dopisy, zprávy, baroko)

3.     19. století (romantismus, gauchovská poezie, modernismus, indigenismus)

4.     20. století (telurický román, avantgardy, boom, postmoderna)

5.     Současná literatura (současné proudy v poezii a próze)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK