PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hispanoamerická literatura - AIH520061
Anglický název: Hispano-American Literature
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Kazmar, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Anotace
Poslední úprava: KAZNV4AF (20.09.2021)
Specifičnost hispanoamerické literatury. Periodizace. Předhispánské indiánské literatury. Literatura období dobývání Ameriky. Koloniální literatura. Indiánské literatury v době kolonie. Baroko. Literatura 19. století: romantismus. Modernismus. Avantgarda, indigenismus, negrismus. Regionalismus. Tzv. „boom“ hispanoamerické prózy. Poezie druhé poloviny 20. stol. Současná próza. Hispanoamerické drama.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (01.10.2019)

Cílem je podat stručný diachronní přehled literatury od předhispánské doby po současnost, předložit periodizaci, charakterizovat hlavní období a nejznámější spisovatele. Přednáška klade důraz na průběžné sledování trojí kulturní tradice v hispanoamerické literatuře. Je určena zejména studentům iberoamerikanistiky; nepředpokládá předchozí znalost dějin hispanoamerické literatury a připouští četbu děl v českém překladu.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (01.10.2019)

Franco, Jean. Historia de la la literatura hispanoamericana. Barcelona: Ariel, 1990.

Franco, Jean. An Introduction to Spanish-American Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana, 4 tomos. Madrid: Alianza, 1998–2002.

Fernández, Teodosio; Millares, Selena; Becerra, Eduardo. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Unversitas, 1995.

Anderson Imbert, Enrique; Soares Amora, Antonio. Dějiny literatur Latinské Ameriky. Praha: Odeon, 1966.

Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Hispanoamerická kulturní identita v esejích a románech. Praha: Torst, 1998.

Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Nakladatelství Libri, 1996.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KAZNV4AF (20.09.2021)

Ústní zkouška: periodizace, přehled epoch, směrů, osobností; četba deseti děl krásné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (22.09.2020)

Distanční forma: přednáška on-line s aktivní účastí studentů: četba esejů, jejich komentování a zapojení do dějin hispanoamerického myšlení.

Témata: Amerika v pohledu humanistů: Las Casas. Osvobozenecký projekt: S. Bolívar. Civilizační projekt: D. F. Sarmiento. Pozitivismus. Projekt přijetí vlastní reality: J. Martí, J. E. Rodó. M. González Prada. Myslitelé Atenea: A. Reyes, P. Henríquez Ureña. Indigenismus: J. C. Mariátegui, J. M. Arguedas. Rozčarování a kritická vize: S. Ramos, E. Martínez Estrada. Současná filosofie dějin: O. Paz, C. Funtes.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK