PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nedemokratické režimy - AIH520053
Anglický název: Non-Democratic Regimes
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Radek Buben, Ph.D. (23.01.2020)
Kurz je jednak povinně volitelným předmětem pro zájemce o danou problematiku ze Střediska iberoamerických studií, jednak výběrovým předmětem pro studenty z jiných oborů.
Základním a hlavním cílem je tedy překonat oborově uzavřené přístupy a nabídnout co nejširší spektrum pohledů, především teoretických.
Kurz bude striktně postaven na četbě a její diskuzi (50 % výukového času) a přednášce, jež na empirickém materiálu z vybraného světového regionu ukáže problém, k němuž se literatura ne/vztahuje (50 % času).
Kurz je zakončen testem, v němž se uplatní jak znalosti z přednášek a průběžně analyzované literatury, tak z širší povinné četby.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Radek Buben, Ph.D. (04.02.2020)

Cílem předmětu je ukázat teoretické přístupy uplatňované pro studium nedemokratických forem vlády ve 20. a 21. století. Kurz se budě věnovat "velkým" historickým konceptualizacím (teorie totalitarismu, autoritářských režimů atd.), řadě klasifikací a typologií, jež se pro jejich studium užívají, stejně jako sporným otázkám souvisejícím s debatou o fašismu, neopatrimonialismu, vztahu autoritářství a modernizace, vojenským převratům, vztahu nerostných surovin a ne/demokracie či vztahu náboženství a ne/demokracie.

 

Kurz počítá se zapojením studentů z různých disciplin a s jejich AKTIVNÍM zapojením do debat souvisejícíh s "jejich" teritoriem.

 

Student by měl na závěr důkladně znát přístupy takových autorů jakými jsou H. Arendt, J. J. Linz, A. Stepan, M. Ross, G. O'Donnell, B. Gedes, L. Way, J. Brownlee či R. de Felice.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Radek Buben, Ph.D. (17.02.2020)

Znalost literatury a přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Radek Buben, Ph.D. (10.02.2020)

Program:

1. Koncepty, jejich podoby a aplikace: teoretický úvod pro základní úvahu

2. Klasické teorie totalitarismu

3. Kritika klasických teorií totalitarismu

4. Přirozený fašismus jako politický problém/Politický fašismus jako přirozený problém/Fašismus jako problém přirození?

4. Autoritářské režimy

5. Šedé zóny: před a barevnými revolucemi a po nich

5. Ekonomické teorie nedemokratických režimů

6. Náboženství a nedemokracie

Povinná literatura:

Brooker, Paul: Non-democratic Regimes: Theory, Government and Politics. St. Martin's Press, 2000 

Ezrow, Natasha M., Frantz, Erica: Dictators and Dictatorships.  Understanding Authoritarian Regimes and Their Leaders. The Continuum International Publishing Group, 2011.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK