PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Politické systémy Latinské Ameriky - AIH520025
Anglický název: Political Systems of Latin America
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Radek Buben, Ph.D. (11.02.2013)

Cílem kurzu je rozebrat jak formálně institucionální podobu nejdůležitějších latinskoamerických států (Mexiko, Brazílie, Argentina, Peru, Kolumbie, Chile), tak strukturu jejich stranických systémů a jednotlivých společenských cleavages. V případě každého konkrétního státu se také vysvětlí zásadní relevantní kontury jeho historického politického vývoje a vybrané aktuální problémy.

Kurz je primárně určen magisterským studentům Ústavu politologie a studentům Střediska iberoamerických studií. Z tohoto důvodu bude vyučující zohledňovat nerovnováhu v předpokládaných znalostech obou skupin: vyšší znalost základních teoretických problémů ve fungování politických režimů v případě studentů politologie a podrobnou znalost politických dějin a reálií na straně studentů iberoamerikanistiky. Tuto nerovnováhu zmírní stručné vysvětlující exkurzy. Proto může docházet k některým parciálním duplicitám v porovnání s kurzy na obou katedrách.

Požadavky k zápisu: Pasivní znalost anglického jazyka

Požadavky k atestaci:

Zápočet (ÚPOL):

-          resumé šesti zadaných textů

-          úspěch v písemném testu o třech otázkách, vycházejícím ze zadaných textů, výuky a povinné literatury

Zkouška (Ibero):

-          resumé šesti zadaných textů

-          úspěch v části A písemného testu o třech otázkách, vycházející ze zadaných textů, výuky a povinné literatury (stejně jako v případě ÚPOLu)

-          úspěch v části B písemného testu vycházející ze dvou doplňujících textů z komparativní politologie

Povinná literatura:

Smith, P. H.: Democracy in Latin America : political change in comparative perspective. New York : Oxford University Press, 2005. 

Llanos, M., Marsteintredet, L. /eds./ (2010). Presidential Breakdowns in Latin America.

Causes and Outcomes of Executive Instability in Developing Democracies. New York:

Palgrave Macmillan. (Úvodní kapitola)

Doplňující literatura pro studenty Střediska iberoamerických studií (a ostatních nepolitologů):

Juan J.Linz: The Perils of Presidentialism. Lijphart, A.(ed.): Parliamentary versus Presidential Government. Oxford, 1992, s.118-127.

Arend Lijphart: Introduction. In: Lijphart, A.(ed.): Parliamentary versus Presidential Government. Oxford, 1992, s.1-31.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Radek Buben, Ph.D. (11.02.2013)

Povinná literatura:

 

Smith, P. H.: Democracy in Latin America : political change in comparative perspective. New York : Oxford University Press, 2005. 

Llanos, M., Marsteintredet, L. /eds./ (2010). Presidential Breakdowns in Latin America.

Causes and Outcomes of Executive Instability in Developing Democracies. New York:

Palgrave Macmillan. (Úvodní kapitola)

Doplňující literatura pro studenty Střediska iberoamerických studií (a ostatních nepolitologů):

Juan J.Linz: The Perils of Presidentialism. Lijphart, A.(ed.): Parliamentary versus Presidential Government. Oxford, 1992, s.118-127.

Arend Lijphart: Introduction. In: Lijphart, A.(ed.): Parliamentary versus Presidential Government. Oxford, 1992, s.1-31.

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (01.07.2011)

1. Obecné problémy latinskoamerických politických režimů ( Historické dědictví, Struktura cleavages, Základní institucionální nastavení)

2. Demokratizace: Latinská Amerika ve „Třetí vlně“ ( specifika latinskoamerických autoritářských režimů, velmocenská politika v oblasti a občanské války ve Střední Americe, demokratický přechod, demokratická konsolidace)

3. Mexiko a střední Amerika

4. Karibská oblast (včetně anglofonních zemí)

5. Venezuela a Kolumbie (částečně Guyana a Surinam)

6. Brazílie

7. Andská zóna (Ekvádor, Peru, Bolívie) + Paraguay

8. Chile

9. Argentina a Uruguay

10. Současné problémy - vzestup indigenistických hnutí

11. Současné problémy - polarizace a konflikty ve Venezuele a Bolívii

12. Současné problémy - problematika státního převratu v Hondurasu

13.Současné problémy - Brazílie po Lulovi

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK