PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny Španělska - AIH520021
Anglický název: History of Spain
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (29.06.2011)

Předmět má kromě seznámení se základní faktografií v oblasti politických, hospodářských a kulturních dějin Pyrenejského poloostorova s přesahy do celého španělsky mluvícího světa zprostředkovat také přehled po hlavních problémech regionu řešených stávající literaturou. Zvláštní pozornost je přitom věnována souvislostem mezi dějinami Španělska a dějinami světovými. Kromě informací o vztazích Španělska a evropských mocností resp. Latinské Ameriky a Spojených států získají posluchači vědomosti o kontaktech českých zemí se státy na Pyrenejském poloostrově. Při přednáškách i zkouškách bude kladen důraz na tematické okruhy uvedené níže.

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (29.06.2011)

Povinná literatura:
A. Ubieto Artea, J. Reglá Campistol. J. M. Jover Zamora, C. Seco

Serrano, Dějiny Španělska, Praha 1995

J. Polišenský, I. Barteček Dějiny Pyrenejského poloostrova, Olomouc 2002

J. Chalupa, Španělsko, Praha 2005

Doporučená literatura:
J. Chalupa, Jak umírá diktatura, Praha 1996.

Historia de Espana, dirigida por Miguel Artoa, I-VII, Madrid 1990-1991

Historia de Iberoamérica, coordinador Manuel Lucena Salmoral, I-III, Madrid 1987-1988

Historia de las Américas, coordinador Luis Navarro García, I-IV, Madrid 1991

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (29.06.2011)

1. Hispanistika ve světě a v České republice.

2. Fénická, punská a řecká kolonizace Pyrenejského poloostrova.

3. Římská Hispánie a římská kultura.

4. Vizigotská říše

5. Maurské Španělsko a kultura arabského Španělska.

6. Reconquista a stát Katolických králů.

7. Španělsko zlatého věku.

8. Válka o španělské dědictví a bourbonské reformy.

9. Napoleonská okupace a ztráta kolonií.

10. Španělsko v druhé polovině 19. století.

11. Španělská občanská válka.

12. Frankismus.

13. Demokratické Španělsko.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK