PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny USA - AIH520018
Anglický název: History of the United States
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (29.06.2011)

Přednáška poskytuje základní vědomosti o americké historii a vývoji společnosti na území dnešních Spojených států od konce 16. století po konec století dvacátého. Důraz je kladen na hledání ideových kořenů tradiční americké společnosti (Locke, Hume), její zrání do specifické formy a následné hroucení hodnotového systému, které nachází svůj projev v rostoucí fragmentalizaci společnosti USA. Přestože hlavní cíl přednášky spočívá v seznámení s vnitřním vývojem země, je součástí přednášky i výklad zahraniční politiky Spojených států. Pozornost je věnována i historii zájmu o americké dějiny v České republice a kontaktům střední Evropy a USA, zejména v podobě emigrace v 19. a 20. století.

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (29.06.2011)

Poviná:
J. P. Fichou, Civilizace USA, Victoria Publishing, Praha 1995

J. Opatrný, Amerika v proměnách staletí, LIBRI, Praha 1998

J. Opatrný, S. Raková, USA, LIBRI, Praha 2003

J. Polišenský, Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky I., Universita Karlova, Praha 1992

S. Raková, Americká ústava 1787, Praha 1991

S. Raková, Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané v Novém světě. LIBRI, Praha 1998

G. B. Tindall, D. E. Shi, Dějiny států USA, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1994

Doporučená:
A.Tocqueville, Demokracie v Americe, I-II, Praha 1992

Native Peoples of the Americas, Nort America I, II, Cambridge University Press 1996

Thomas O´Brien, Making the Americas, New Mexico University Press 2007

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (29.06.2011)

1) Amerikanistika

2) Amerika před evropskou kolonizací

3) Kolonie

4) Válka za nezávislost

5) Územní expanze

6) Občanská válka a rekonstrukce

7) Vstup na světovou scénu

8) Zlatá dvacátý léta

9) Velká krize a druhá světová válka

10) Studená válka

11) Multietnicita a občanská práva

12) Vietnamský syndrom

13) Jediná supermocnost

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK