PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Historiografie I. - AIH520013
Anglický název: Historiography I
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 39 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Vyučující: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Přednáška kombinovaná se seminářem je věnována nejdůležitějším tématům a osobnostem dějepisectví věnujícího se Latinské Americe, jak z prostředí amerického (včetně USA), tak evropského. Cílem je naučit studenty aktivně a kriticky pracovat s historickými texty, klást jim otázky, diskutovat nad nimi a zasazovat prezentované myšlenky do širšího kontextu. V přednáškách budou prezentovány nejdůležitější trendy a osobnosti; v seminářích pak budou studenti sami prezentovat zadanou četbu.

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes: De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019), México 1994 (La guerre des images, Paris 1990)

Anna Housková, Imaginace Hispánské Ameriky: Hispanoamerická kulturní identita v esejích a románech, Praha 1998

Memorias del Simposio de historiografía mexicanista, México 1990

Guy Rozat Dupeyron, América, imperio del demonio (Cuentos y recuentos), México 1995

Guy Rozat Dupeyron, Indios imaginarios e indios reales en los relatos de la conquista de México, México 1992

A. C. Wilgus, Histories and historians of Hispanic America, New York 1966

Markéta Křížová, Recepce a rozvíjení „zámořských dějin“ v československé historiografii: Josef Polišenský a Středisko ibero-amerických studií, in Lucie Storchová, Jan Horský a kol., Paralely, Průsečíky, mimoběžky: teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Praha: Albis international 2009, 189-215

Leopoldo Zea, América en la historia, México 1957

Jeremy Adelman, Latin American and World Histories: Old and New Approaches to the Pluribus and the Unum, Hispanic American Historical Review 84:3 (2004), 399-409

Richard R. Wilk, The Ancient Maya and the Political Present, Journal of Anthropological Research, 41:3 (1985), 307-326

S. Stern, Peru’s Indian Peoples and the Challenge of Spanish Conquest, Madison 1993

George M. Foster, Cultura y conquista: la herencia espaňola de América, trad. C. A. Castro, Veracruz 1962

W. Borah, Colonial institutions and contemporary Latin America: Political and economic life, in Hispanic American Historical Review 1962, s. 371-379

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (28.06.2011)

1. Úvod

2.-3. Latinská Amerika a světová historie

4.-5. Hledání kořenů: předkolumbovské a pokolumbovské indiánské kultury

6.-7. „Černá“ a „bílá“ legenda conquisty (Hledání kořenů II.)

8.-9. Otroctví v Latinské Americe (Hledání kořenů III.)

10.-11. Koloniální společnost

12.-13. Církev v Latinské Americe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK