PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Výběrový seminář historický - AIH510013
Anglický název: Selective Seminar - History
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: IBFKRIZO (16.05.2008)

Semestrální seminář pro studenty iberoamerikanistického kursu, kteří postrádají systematickou dějepisnou průpravu a
zamýšlejí vypracovat diplomovou práci plně nebo částečně věnovanou historickým problémům. Seminář si klade za cíl
stručně představit metody historického bádání (práce s prameny, s odbornou literaturou, formální a obsahové náležitosti
různých typů historiografických textů) a některé teoretické problémy současného dějepisectví se zvláštním důrazem na
problematiku historiografie Latinské Ameriky. Předpokládá intenzivní a soustavné zapojení studentů, jejichž individuálním
zájmům bude program semináře částečně přizpůsobován, v průběhu jednotlivých setkání i při domácí přípravě. Završením
kurzu bude písemný rozbor pramene, podpořený sekundární literaturou, v rozsahu 8-10 normostran.
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

Semestrální seminář pro studenty iberoamerikanistického kursu, kteří postrádají systematickou dějepisnou průpravu a

zamýšlejí vypracovat diplomovou práci plně nebo částečně věnovanou historickým problémům. Seminář si klade za cíl

stručně představit metody historického bádání (práce s prameny, s odbornou literaturou, formální a obsahové náležitosti

různých typů historiografických textů) a některé teoretické problémy současného dějepisectví se zvláštním důrazem na

problematiku historiografie Latinské Ameriky. Předpokládá intenzivní a soustavné zapojení studentů, jejichž individuálním

zájmům bude program semináře částečně přizpůsobován, v průběhu jednotlivých setkání i při domácí přípravě. Završením

kurzu bude písemný rozbor pramene, podpořený sekundární literaturou, v rozsahu 8-10 normostran.

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

áíMiroslav Hroch et al., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985

Georg G. Iggers, Dějepisectví ve 20. století (Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě), přel. P. Kolář, Praha 2002

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (23.05.2008)

1. Úvodní setkání (7. 10.)

2. Předmět a úloha historiografie (14.10.)
3. Historie jakožto institucionalizovaná věda
4. Sestavování bibliografie, citace
5. Historické prameny a úskalí jejich interpretace
6. Internet a historie - sekundární literatura, prameny
7. Vnější a vnitřní kritika pramenů
8. Formy historického výkladu
9. Je historie jen o minulosti?

10. Problematika "národních" dějin
11. Výzvy moderní historiografie
12. Výsledky vlastního bádání členů semináře

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK