PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hebrejská sekulární literatura - AHZ100071
Anglický název: Hebrew Secular Literature
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: Bc. Karolína Kotalová (19.09.2023)

1) Úvodní hodina: Hlavní trendy studia středověké a renesanční hebrejské sekulární literatury: prameny a literatura, typologie žánrů. 

2) Literatura tzv. gaonského období: judeo-arabská kultura, Saíd ibn Bábšád

3) Vznik sekulární poezie na Iberském poloostrově: forma, žánr, témata 

4) Hlavní osobnosti sefardské školy „zlatého věku“: Šmuel ha-Nagid, Šelomo Ibn Gabirol, Moše Ibn Ezra, Jehuda ha-Levi. 

5) Vznik středověkých sbírek příběhů: Nisim ben Jaakov ibn Šáhín, Kniha úlevy po veškerých trápeních. Mišlej Sendebar, Toldot Alexander 

6) Rýmovaná próza (arabská makáma a hebrejský machberet): Šelomo ibn Saklab, Josef ben Meir ibn Zabara, Sefer šašuim; Jehuda ibn Šabtaj: Sone našim. 

7) Al-Charízí“ Sefer tachkemoni, Jaakov ben Elazar: Sefer ha-mešalim, Avraham ibn Chasdaj: Ben ha-melech ve-ha-nazir; Kalíla ve-Dimna; Jahjá al-Dáhirí: Sefer ha-musar).

8) Rýmovaná próza jako prostředek šíření věd: Šem Tov ibn Falaquera: Sefer ha-mavakeš, Igeret ha-musar; Jicchak ibn Sahula: Mešal ha-kadmoni. 

9) Španělsko-provensálská škola. 

10) Literatura etických závětí. 

11) Cestopisná literatura ve středověku a renesanci.  

12) Historiografická středověká a renesanční literatura: Megilat Achimaac, Abraham Ibn Daud, Ibn Vergové, Josef ha-Kohen, David Gans. 

13) Židé a divadlo v renesanční Itálii: Cachut bedichuta de-kidušin. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK