PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický kurs moderní hebrejštiny I - AHZ100011
Anglický název: Practical Course of Modern Hebrew I
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (17)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Mgr. Karolina Kašeová
Vyučující: Mgr. Karolina Kašeová
Je prerekvizitou pro: AHZ100012
Literatura
Poslední úprava: Bc. Karolína Kotalová (19.09.2023)

Základní literatura:

Tishler, G. – Jarden Barak, A., Ba-roš u-va-rišona, Jeruzalém 2018.

Chajjat, S. – Jisraeli, S. – Kobliner, H., Ivrit min ha-hatchala, I., Jeruzalém 2000.

 

Doporučená literatura:

Levy, Y., Oxford English-Hebrew\ Hebrew-English Dictionary, Oxford 1985.

Klein, E., A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language, Haifa 1987.

Coffin, E. A. – Bolozky, S., A Reference Grammar of Modern Hebrew, Cambridge 2005.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Karolína Kotalová (19.09.2023)

Předpokládaný průběh:

1.     Úvod do studia hebrejštiny, seznámení s prvními konsonanty hebrejské abecedy (tiskací i psací podoba) a se samohláskovým systémem hebrejštiny

2.     Další konsonanty hebrejské abecedy (tiskací i psací podoba) a samohláskový systém hebrejštiny (dokončení abecedy)

3.     Osobní zájmena; základní předložky; plurál substantiv; určitý člen

4.     Slovesa medaber, kore, kotev, lomed, gar, šar, ba v přítomném čase (singulár, plurál); dokončení Perek Alef v učebnici Ba-řoš u-va-rišona

5.     Ukazovací zájmena (ze, zot, ele); přivlastňovací slovo šel se zájmennými sufixy; skloňování přídavných jmen

6.     Základní slovesa tertiae infirmae kmene paal v přítomném čase; základní slovesa kmene kal v přítomném čase + infinitiv; dokončení Perek Bet v učebnici Ba-roš u-va-rišona

7.     Rozšíření sloves kmene paal, primae alef/ajin, přítomný čas + infinitiv.

8.     Konstrukce se slovem kol + substantivum v plurálu s určitým členem

9.     Silná slovesa kmene piel, přítomný čas + infinitiv

10.  Akuzativ et; předložka le se zájmennými sufixy; dokončení Perek Gimel v učebnici Ba-roš u-va-rišona

11.  Větné konstrukce se slovy ješ a ejn; rozšíření skloňování přídavných jmen s určitým členem

12.  Modální sloveso jachol, větné konstrukce s tímto slovesem

13.  Rozšíření sloves kmene paal, přítomný čas + infinitiv; dokončení Perek Dalet v učebnici Ba-roš u-va-rišona

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK