PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Židé v pozdním středověku a raném novověku: dějiny a kultura - AHZ100008
Anglický název: Jews in Late Middle Ages and Early Modern Era
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK