PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Cultures of Migration: Space, History and Emotions - AHSV11054
Anglický název: Cultures of Migration: Space, History and Emotions
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV11055, AHSV11056, AHSV11057
Je neslučitelnost pro: AHSV11055, AHSV11057, AHSV11056
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK