PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
PVP 2 Moskevský stát na prahu novověku - AHSV10971
Anglický název: The Moscow State in the 15th - 16th century
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Neslučitelnost : AHESV147, AHSV10972
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (22.10.2018)
Přednáška pojednává o budování ruského státu ve druhé polovině 15. století a v 16. století, jeho politických předpokladech a ideových a duchovních kořenech. Dále se bude věnovat vládnutí jednotlivých moskevských panovníků.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (22.10.2018)

Test z probraného učiva (zápočet).

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (22.10.2018)

Osnova přednášky

 ·        Vláda Ivana III. – mezdní etapa ruských dějin

·        Od vítězství k vítězství

·        Ruská církev bojující

·        Dynastický spor v domě Rurikovců

·        Vasilij III.

·        Ivan IV. Hrozný – čas reforem

·        Ivan IV. Hrozný – čas hrůzovlády

·        Soumrak dynastie Rurikovců

·        Ruský stát na prahu novověku

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (22.10.2018)

Ústní pohovor nad přečtenou literaturou (minimálně 1 monografie + články).

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (22.10.2018)

Robert PAYNE – Nikita ROMANOFF, Ivan Hrozný, Praha - Plzeň 2008

Dana PICKOVÁ, Anglo-ruské vztahy ve 2. polovině 16. století, Praha 1992 

Dana PICKOVÁ, Dynastický svár v domě Rurikovců, in: Historický obzor 23, 2012, č. 5/6

Dana PICKOVÁ, Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století, Praha 2002

Dana PICKOVÁ, Moskva v diplomacii českého a uherského krále Vladislava Jagiellonského v letech 1501-1516, in: Średniowiecze polskie i powszechne, Tom 3, (Prace naukowe Uniwersytetu śląskiego w Katowicach Nr. 2283), Katowice 2004

Dana PICKOVÁ, Opričnina Ivana Hrozného jako předobraz autoritářského režimu na Rusi 16. století, in: Totalitarismus 4, Plzeň, 2008

Dana PICKOVÁ, První ruská korunovace roku 1498. Převzetí byzantského dědictví na Rusi?, in: Kapitoly z obecných dějin, (Fontes 10), Praha 2014

Dana PICKOVÁ, Vláda Ivana III. - mezní etapa vývoje ruského státu, in: Historický obzor 11, 2000, č. 5-6

Richard PIPES, Rusko za starého režimu, Praha 2004

Marek PŘÍHODA, Ivan Peresvetov v kontextu ruského myšlení první poloviny 16. století, in: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: tradice a alternativy, Červený Kostelec 2005

Marek PŘÍHODA, Mnich Filofej a Třetí Řím (vznik a proměny jedné ideje první poloviny 16. století), in: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska. Portréty, Červený Kostelec  2009

Marek PŘÍHODA, Vyprávění o pádu Novgorodu (pojmy tradice, vládce, dědičná země), in: Věra Lendělová Věra – Michal Řoutil, „Rýžoviště zlata a doly drahokamů…“. Sborník pro Václava Huňáčka, Červený Kostelec – Praha 2006

Marek PŘÍHODA – Milan ŠVANKMAJER, Lžidimitrij, in:  Dějiny a současnost, 1996/18

Dana VAIGENDOVÁ, Boris Godunov a situace v ruském státě na přelomu 16. a 17. století, in: Společenské vědy ve škole 40, 1983-84, č. 5

Zbyněk VYDRA – Michal ŘOUTIL – Jitka KOMENDOVÁ – Kateřina HLOUŠKOVÁ – Michal TÉRA, Dějiny Ruska, Praha 2017

 

Nikolaj Sergejevič BORISOV, Ivan III, Moskva 2003

John Illingworth FENNELL, Ivan the Great  of Moscow, London - New York 1961

Anna Leonidovna CHOROŠKEVIČ, Rossija vremeni Ivana Groznogo, Moskva 1982

Anna Leonidovna CHOROŠKEVIČ, Rossija v sisteme meždunarodnych otnošenij serediny XVI veka, Moskva 2003

Isabel de MADARIAGA, Ivan the Terrible: first tsar of Russia, New Haven 2005

Ruslan Grigorjevič SKRYNNIKOV, Boris Godunov, 2003

Ruslan Grigorjevič SKRYNNIKOV, Car Boris i Dmitrij Samozvanec,Smolensk 1997

Ruslan Grigorjevič SKRYNNIKOV, Iwan der Schreckliche und seine Zeit, München 1992

Ruslan Grigorjevič SKRYNNIKOV, Velikij gosudar Ioann Vasiljevič Groznyj, Smolensk 1998

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK