PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
PVP 1 Česko-francouzská historická dílna I - AHSV00972
Anglický název: PVP 1 Czech-French Historical Workshop I
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Atelier sylabus 2019-2020.docx Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK