PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem II - AHSV00720
Anglický název: PVP The Crown of Bohemia between Middle Ages and the Early Modern Era II
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK