PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Osobnosti české politické pravice - AHSV00302
Anglický název: PVP Personalities of Czech Right-Wing Politics
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV00301
Je neslučitelnost pro: AHSV00301
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (19.09.2023)
Osobnosti české politické pravice

Cílem předmětu je obohatit znalosti studentů o bližší informace o osobnostech, které patřily v první polovině 20. století k protagonistům české politické pravice a podílely se na formování české politické kultury. Bude se jednat jak o představitele konzervativních a liberálních názorů z okruhu národně demokratické strany (Karla Kramáře, Aloise Rašína, Jaroslava Preisse), tak o konzervativního agrárníka Karla Práška či lidovce Bohumila Staška. Stranou pozornosti nezůstane ani Radola Gajda či představitelé mladší generace pravicových politiků, např. Ladislav Rašín či Vlastimil Klíma, a nebo politizujících zástupců akademické obce - Jana Kaprase či Bohumila Němce. Tato jednosemestrální přednáška přinese tedy řadu biografických portrétů osobností známých i poněkud zapomenutých.

Podmínkou udělení zápočtu a kolokvia je 75% účast na přednáškách, pro zkoušku platí tatáž podmínka + seznam četby, na základě nějž budou položeny dvě otázky.

Literatura k dalšímu studiu např.:
Eva Broklová - Josef Tomeš - Michal Pehr, Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky, Praha 2008.
Jana Čechurová, Česká politická pravice. Mezi převratem a krizí, Praha 1999.
Vladimír Fic, Národní sjednocení v politickém systému Československa 1930-1938, Praha 1983.
Antonín Klimek - Petr Hofman, Vítěz, který prohrál. Generál Radola Gajda, Praha - Litomyšl 1995.
Pavel Kosatík, Bankéř první republiky. Život dr. Jaroslava Preisse, Praha 1996.
Martina Lustigová, Karel Kramář. První československý premiér, Praha 2007.
Bohumil Němec, Vzpomínky, Praha 2002.
Osobnost v politické straně, Olomouc 2000.
Jana Šetřilová/Čechurová, Alois Rašín. Dramatický život českého politika, Praha 1997, 2, upravené vydání Brno 2023.
Josef Tomeš, Viktor Dyk a T. G. Masaryk. Dvojí reflexe češství, Praha 2009.
Dušan Uhlíř, Republikánská strana venkovského a malorolnického lidu 1918-1938. Charakteristika agrárního hnutí v Československu, Praha 1988.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK