PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP Výstavnictví - AHSN00294
Anglický název: PVP Exhibitions
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMSV00021
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV00622
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ctvrta_hodina_vystavnictvi.pptx Aktivity ve výstavě prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
stáhnout Výstavnictví_druha.pptx Role ve výstavě prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
stáhnout vystavnictvi_muzea_zah.pptx Zahraniční inspirace výstav prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
stáhnout Výstavnictví_uvod.pptx Úvodní hodina prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (12.09.2023)
Student se během tohoto předmětu seznámí se základními pojmy v oblasti výstavnictví, dále dostane podrobný vhled do jednotlivých oblastí přípravy výstavních projektů, včetně rozdílů mezi výstavami a stálými expozicemi. Součástí bude představení výstavních přístupů v nejnovějších světových trendech. Základní představení tématu výstavnictví obsáhne nejen otázku tématu a jeho odborné přípravy, ale také dalších fází a oblastí přípravy výstav, jako jsou kooperace a role architekta, grafika, multimédií, nových prezentačních trendů, ale i praktických otázek realizace výstav, na což může přirozeně navazovat také praktický předmět Praxe: výstavnictví. Předpokladem realizace předmětu je každoroční pravidelné (většinou online) zapojení zahraničních odborníků, kolegů z partnerských pracovišť alespoň na jedno z probíraných témat. Přirozenou vlastností literatury k četbě a diskusi je její mezinárodní charakter / angličtina.

Témata jednotlivých hodin:
1) Úvod do výstavnictví, základní pojmy, role během příprav výstav
2) Téma výstavy, aktuální trendy, propojení se současností, rozdíl mezi tématy krátkodobých výstav a stálých expozic
3) Odborná příprava výstavy, fáze odborné práce. Námět, libreto, scénář, technický scénář, autorský dozor
4) Architektura výstavy, příprava interiéru, architektonický projekt, mezinárodní trendy
5) Grafika a výtvarné řešení, propojení tématu, prostorového řešení a grafiky, písmo, panel, popisek
6) Informace vs. emoce, light design, psychologie návštěvníka, cílové skupiny
7) Nová média ve výstavách, využití AV technologií, investice, kreativa vs. provoz a udržitelnost
8) Aktivizace návštěvníka, programy, interaktivita, expozice vs. virtuální muzeum, přístup k návštěvníkům se specifickými potřebami
9) Mezinárodní trendy, aktuální výstavy a expozice, nové trendy ve výstavnictví
10) Kritika výstavy, recenze a zpětná vazba, praktická hodina s prací studentů
11) Kritika výstavy, recenze a zpětná vazby, praktická hodina s prací studentů
12) Závěrečná hodina, shrnutí, diskuse

Levent, N.; Pascual-Leone, A.: The Multisensory Museum: Cross-Disciplinary Perspectives on Touch, Sound, Smell, Memory, and Space 2016.
Krauel, J.: New exhibition design 2, Links 2009.
Hughes, P.: Exhibition Design, Laurence King Publishing 2015.
Daab, R.: High On… Exhibition Design, Loft Publications 2021.
Broto, C.: Innovative Exhibition Spaces, Leading International Key Services, Barcelona 2014.
Douša, P.: Text ve výstavě, In: Múzeum 1/2008, Bratislava, s. 11–13.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK