PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
VS Česko-francouzský historický seminář - AHS606008
Anglický název: The Czech-French Historical Seminar
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS333051
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MICHELAM (25.05.2016)
Česko-francouzský historický seminář
Czech-French historical seminar

Doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.
Mgr. Jaroslav Svátek, PhD.
Mgr. Václav Žůrek
Seminář byl původně určen výhradně francouzským studentům historie, kteří na FF UK studují v rámci programu Erasmus. Po úspěšném experimentálním ověření se již desátým rokem plně otevírá také českým studentům. Jde tedy o řádný seminář, který si studenti mohou vybrat i jako historický a bakalářský seminář a plnit v něm tedy příslušné povinnosti bakalářského i magisterského studia (seminární práce, ročníková práce, bakalářská práce, diplomová práce). Francouzští studenti mají vesměs hluboký zájem o české dějiny, v češtině jsou však začátečníky. Seminář bude proto probíhat pomalou a snadnou francouzštinou, které se (doufejme) podřídí i přítomní Francouzi a ze které tedy nemusejí mít obavu ani středně pokročilí čeští studenti (seminář ostatně pravidelně navštěvují i studenti dalších národností, hlavně z Německa, Belgie, Španělska a Nizozemí). Vedle ucelenějších přednášek bude zahrnovat odborné exkurze a diskuse na vybraná témata z českých a francouzských dějin.

Seminář působí nezvykle a předpokládá zvýšené úsilí vyučujícího i studentů, ale jde opravdu jen o věc zvyku! Užitečný bude zvláště pro studenty, kteří uvažují o stážích na francouzských univerzitách. Zvu k němu také ty, kteří se pro práci s francouzskou literaturou a prameny potřebují ve francouzštině jako historici (nikoli jako lingvisté) "oblomit" - tj. obohatit si odborný slovník a získat větší jistotu při formulaci otázek a problémů. Konkrétní program i náplň lze uzpůsobit zájmu a zaměření francouzských a českých účastníků, nepromarněme tedy tuto příležitost k postupnému překonávání jazykových bariér i ke vzájemnému obohacení různými úhly pohledu a společnými diskusemi při pravidelné výuce.

Hlavní témata:
• dějiny českých zemí a Francie ve středověku a raném novověku
• historie česko-francouzských vztahů
• problémy a metody současné francouzské a české historiografie - vlivy, recepce, komparace
• na programu jsou i četné exkurze a přednáškový cyklus předních francouzských historiků k problematice křížových výprav, středověkých identit a vztahů mezi konfesemi
Doporučená literatura:

Petr ČORNEJ, Pavel BĚLINA, Jiří POKORNÝ : Histoire des pays Tchèques jusqu’à l’an 2000 en abrégé, Prague, 2000.

Jūrgis BALTRUŠAITIS : Le Moyen-Âge fantastique. Antiquités et exotismes dans l'art gothique, Paris, 1955

Lucien FEBVRE, Henri-Jean MARTIN : L’apparition du livre, 3e éd., Paris 1999

Claude GAUVARD, Alain de LIBERA, Michel ZINK : Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, 2002.

Christophe PROCHASSON : Vrai et Faux dans la Grande Guerre, Paris, La Découverte, 2004, (dir. en coll. avec Anne Rasmussen).

Jacques REVEL : Les Usages politiques du passé, (co-dir. avec François Hartog), Enquête, Paris, Éditions de l’EHESS, 2001, 206 p.

Bertrand SCHNERB : L’État bourguignon, Paris, 1999.

Michel ZINK : Littérature française au Moyen Âge, Paris, 2004.

Paul ZUMTHOR : La mesure du monde, Paris, 1993.
Françoise AUTRAND: Charles V, le sage, Paris 1994.
Françoise AUTRAND: Charles VI, Paris 1986.
Jacques RUPNIK : Histoire du parti communiste tchécoslovaque, Paris 1981.
Richard A. JACKSON : Vivat Rex - Histoire des sacres et couronnements en France (1364-1825), Strasbourg 1984.

Antoine MARES : Histoire des Pays tcheques et slovaque, Paris, 1995.
Françoise MAYER : Les Tchèques et leur communisme : Mémoire et identités politiques, Paris 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK