PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny politického myšlení I - AHS600040
Anglický název: History of Political Thought I
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (06.07.2022)
Cílem kurzu je představit základní východiska, charakteristiky, směry a představitele politického myšlení v českých zemích v dlouhém 19. století se zřetelem na středoevropský kontext. Důraz bude kladen jednak na institucionální proměny habsburské monarchie, které umožnily vznik moderní politické společnosti, ale zejména pak na rozvoj samotného politického myšlení v tomto prostoru. Detailněji budou rozebrány hlavní moderní směry politického myšlení (liberalismus, konzervatismu, socialismus, anarchismus a další) s přihlédnutím k faktu, že právě v této době dochází k formování základních pilířů moderní politiky vůbec.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (30.09.2022)

Podmínkou připuštění ke zkoušce je účast na seminárních setkáních (max. 3 omluvené absence). Ústní zkouška je založená na detailním rozboru předem stanoveného dobového pramene. Přesné instrukce budou sděleny během kurzu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (20.10.2022)

Manfred BROCKER (ed.), Geschichte des politischen Denkens. Das 19. Jahrhundert, Berlin 2021

Ladislav CABADA - Michal KUBÁT (edd.), Úvod do studia politické vědy, Praha 2007

Michael FREEDEN, Ideologies and Political Theory : A Conceptual Approach, Oxford 1996

Bernd HEIDENREICH (ed.), Politische Theorien des 19. Jahrhunderts: Konservatismus, Liberalismus, Sozialismus. Berlin: Akademie Verlag, 2002

Jürgen HABERMAS, Strukturální přeměna veřejnosti, Praha 2000

Karel KOSÍK, Česká radikální demokracie : příspěvek k dějinám názorových sporů v české společnosti 19. století, Praha 1956

František KUTNAR, Obrozenské vlastenectví a nacionalismus: Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenecké, Praha 2003

Vladimír MACURA, Znamení zrodu a České sny, Praha 2015

Douhlas MOGGACH - Gareth Stedman JONES, The 1848 Revolutions and European Political Thought, Cambridge 2018

Jiří MALÍŘ - Pavel MAREK, Politické strany. 1. díl, 1861–1938, Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu. Brno 2005

John POCOCK, Politics, Language, and Time: Essays on Political Thought and History, Chicago 1989

Theodor SYLLABA, Dějiny politických filozofií, Hradec Králové 2005

Václav TOMEK - Ondřej SLAČÁLEK, Průvodce anarchismem. Myšlenky - proudy - osobnosti, Praha 2006

Balázs TRENSCÉNYI (ed.), A history of modern political thought in East Central Europe. Volume I. Negotiating modernity in the "longh nineteenth century", Oxford 2016

Otto URBAN, Česká společnost 1848-1918, Praha 1986

Andrzej WALICKI, Marxismus a skok do království svobody, Praha 2019

 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (02.10.2022)

Kurz bude realizován jako přednáška (45min), na kterou vždy naváže seminární rozbor předem zaslaných dobových pramenů (45min). Kurz bude využívat prostředí Moodle.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (02.10.2023)

1.     Politické myšlení – konceptuální úvod

2.     Osvícenství, revoluce a reakce. Počátky moderního evropského politického myšlení

3.     Evropské zdroje hlavních směrů politického myšlení - liberalismus

4.     Evropské zdroje hlavních směrů politického myšlení - konzervatismus

5.     Evropské zdroje hlavních směrů politického myšlení - socialismus

6.     Revoluce 1848 I

7.     Revoluce 1848 II

8.     Nacionalismus a politika

9.     Utopismus a anarchismus

10.   Marxismus ve střední Evropě

11.   Parlamentarismus a politické myšlení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK