PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin II - AHS600007
Anglický název: The main problems of the study of modern and contemporary Czech and Czechoslovak history II
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (07.02.2024)
Základní problémy studia moderních a soudobých českých a československých dějin II. (NMgr.)
Realizace: pondělí 10.50-12.25, učebna 201, Jana Čechurová a kol.

Smyslem tohoto předmětu je pomoci studentům, aby získali hlubší přehled o literatuře, badatelských metodách a o vybraných interpretačních problémech dějin 19. a 20. století v prostoru střední Evropy, přičemž v některých otázkách se přihlíží i k obecnému kontextu euroamerické civilizace.
Atestace: ZS – zápočet na základě písemného testu, LS – ústní zkouška, Z, Zk – 8 kr.
Podmínkou udělení obou atestací je 75% účast na přednáškách
Rozpis přednášek pro LS 2023/2024:
19.2. -Cenzura (doc. Pokorná)
26.2. -Místa paměti (prof. Hlavačka)
4.3. -Občanská společnost (dr. Michela)
11.3. -Genocida a etnické čistky (prof. Rychlík)
18.3. - Alternativní kultura (dr. Michela)
25.3. -Památníky v ČR - místa paměti (prof. Stehlík)
8.4. - Exkurse Muzeum literatury - Památník národního písemnictví (doc. Čechurová)
15.4. - Exkurse Nakladatelství Karolinum, teorie a praxe vydavatelské činnosti (doc. Čechurová)
22.4. -Fenomén moderní války (prof. Šedivý)
29.4. - Studium populární kultury (dr. Michela)
6.5. - Exkurse Ústav pro soudobí dějiny AV ČR (doc. Čechurová)
13.5. -Předtermín (prof. Šedivý - dr. Michela)

Literatura ke studiu viz:
Jana Čechurová – Jan Randák a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014.
https://ucd.ff.cuni.cz/studium/studijni-materialy/zakladni-problemy-studia-modernich-a-soudobych-dejin/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK