PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny mezinárodních vztahů ve druhé polovině 20. století - AHS550027
Anglický název: History of international relations in the second half of the 20th century
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Koura, Ph.D. (31.01.2022)
Cílem kurzu je poskytnout přehled o dějinách mezinárodních vztahů v letech 1945–1991, tedy o období, kterému dominovala studená válka. Předmět se zaměří na odlišné intepretace příčin vzniku, průběhu a konce studené války. Kromě dnes již klasického pohledu na studenou válku jako konfliktu dvou supervelmocí, bude akcentovaná také role dalších států a aktérů v tomto konfliktu, či ideologický a kulturní rozměr studené války. Pozornost bude věnována také globální a transnacionální rovině konfliktu. Kurz bude postupovat chronologicky a interpretovat jednotlivé klíčové události mezinárodních vztahů od roku 1945 do rozpadu Sovětského svazu. Součástí kurzu bude diskuse nad vybranými texty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK