PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základní metodologické otázky, koncepty a kontroverze studia světových dějin - AHS550001
Anglický název: Basic methodological questions, concepts and controversy of Global history studies
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.
Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK