PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hospodářské a sociální dějiny (od roku 1945 do současnosti) - AHS222016
Anglický název: Economic and Social History (from 1945 to the Present Time)
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS111016
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (24.09.2012)
Část věnovaná sociálním dějinám (ZS) představuje nejdůležitější oblasti a trendy společenského vývoje od roku
1945 až po současnost. Kurs nejdříve představí základní konstelace společenského vývoje (důsledky krize a války,
utváření sociálního státu, demografické trendy), posléze se obrátí k podobám sociálních nerovností a hierarchií
(mezi jednotlivými společenskými vrstvami, vertikální i horizontální mobilitě apod.), aby vysvětlil dominantní
sociální hnutí (studentského, ekologického) a jejich vliv na hospodářství a stát v druhé polovině dvacátého století.
Zvláštní pozornost věnuje kurs tomu, jak se proměňovala identifikace lidí s existujícím uspořádáním (důvěra v
různě definované hierarchie či naopak připravenost k nonkonfromnímu jednání), a to jak ve vztahu k proměňujícím
se strukturám (formám vlastnictví, státu), tak i každodenním zkušenostem lidí (sféře rodiny, práce, vzdělání, trávení
volného času). Kurs propojuje výklad vývojových linií na Západě i Východě a kromě jiného upozorňuje na jejich
podobnosti a rozdíly.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK