PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pomocné vědy historické B - AHS110301
Anglický název: Auxiliary Historical Sciences B
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS110003
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (03.10.2022)

Předmět je zakončen zápočtem.

Podmínkou jeho získání je absolvování jednoho semestru cvičení z PVH, doporučen je ZS, ale možno je i v LS.

Zápočet bude udělen na základě docházky a plnění úkolů zadaných během semestru.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (03.10.2022)

Cvičení během ZS jsou věnována praktickému procvičování čtení středověkých textů v českém jazyce a nácviku převádění starších způsobů datování na dnešní způsob.

Návštěva přednášek není povinná, jejich program v ZS je následující:

1. přednáška - organizace studia předmětu, přehled PVH

2. přednáška - stručné dějiny oboru

3. přednáška - paleografie I. - psací látky, psací potřeby, základní terminologie

4. a 5. přednáška - paleografie II. - vývoj písma

6. přednáška - diplomatika - listina

7. přednáška - diplomatika - listina

8. přednáška - diplomatika - úřední knihy pro vnitřní potřebu kanceláře

9. přednáška - diplomatika - úřední knihy veřejné I.

10. přednáška - diplomatika - úřední knihy veřejné II.

11. přednáška - diplomatika - desky zemské

12. přednáška - diplomatika - katastry

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (03.10.2022)

Žádné.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (03.10.2022)

Žádné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK