PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář II - Ústav českých dějin - AHS110034
Anglický název: Bachelor Seminar II - Institute of Czech History
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10392
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Bobková.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Čechurová.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Činátl.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Fapšo.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Hausenblasová.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Hlavačka.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Izdný.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Michela.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Nejedlý.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Pokorná.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Randák.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Rychlík.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Stehlík.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Svátek.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Šedivý.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Tinková.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Zdichynec.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
stáhnout Zilynská.pdf PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. (19.09.2022)
Tento kód slouží pro zápis druhého roku bakalářského semináře na Ústavu českých dějin pro studenty samostatného (jednooborového) bakalářského oboru Historie, kteří nastoupili v roce 2019 a později. Doporučený zápis je ve třetím úseku (ročníku) studia.

Kurz je dvousemestrální, ukončený zápočtem v zimním semestru a zkouškou v letním. Za úspěšné ukončení kurzu student získává 4 kredity.

Student si vybírá výuku svého školitele bakalářské práce z paralelně realizovaných kurzů s těmito tématy (řazeno zhruba chronologicky):
Jakub Izdný: Nejstarší české dějiny ve středoevropském kontextu
Josef Žemlička: Dějiny středověkého osídlení
Lenka Bobková: Král a ti druzí ve středověké České koruně
Jaroslav Svátek: Kulturní dějiny pozdního středověku
Blanka Zilynská: České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení
Jan Zdichynec: Církev a náboženství v předmoderní době
Jaroslava Hausenblasová: Panovník a společnost českých zemí. Politické, hospodářské a kulturní proměny v raném novověku (16. - 18. stol.)
Marie Koldinská: Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1800
Daniela Tinková: Osvícenství a proměny preindustriální společnosti 1680-1820
Magdalena Pokorná: „Národ sobě“ – emancipace české společnosti 1818-1918
Ivan Šedivý: Násilí, revoluce, války a vojenství v moderních a soudobých českých dějinách
Milan Hlavačka: Všední den v memoárové literatuře 1800 – 1945
Miroslav Michela: Češi a jejich sousedé
Jana Čechurová: Problémy české společnosti ve 20. století
Jan Randák: Československá společnost v soudobých dějinách (1945-1992)
Jan Rychlík: Československo/Česká a Slovenská republika 1945-2004
Michal Stehlík: Muzejnictví
Zdeněk Beneš: Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura
Kamil Činátl: Dějiny, paměť a vzdělávání
Marek Fapšo: Historiografie a didaktika

Sylaby předmětů s anotacemi jednotlivých kurzů, požadavky na atestace a doporučená literatura jsou v příloze vloženy jako samostatné soubory PDF podle jmen vyučujících.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK