PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metody analýzy literárních textů (filologie) - AHP500056
Anglický název: Analyses of Hispanic Literary Texts
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (14.02.2023)
Seminář je zaměřen na způsob analýzy literárního díla, konkrétně románu. Studentům umožní zpřesňovat metodu rozboru a využívat terminologii.
Úvodní přednášky nastíní typologii hispanoamerického románu. Vlastní seminář se soustředí na romány Vír J. E. Rivery, Pedro Páramo J. Rulfa, Sto roků samoty G. Garcíi Márqueze. Analýza se bude zaměřovat na tyto aspekty daných románů: kompozice, čas, prostor, vypravěč, postavy.

Literatura - španělština
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (28.02.2023)

Hodrová, Daniela et al. … na okraji chaosu…Poetika literárního díla 20. století.  Praha: Torst, 2001.

Hodrová, Daniela. „Paměť a proměny míst. Na okraj tematologie a typologie“. In Poetika míst. Praha:

     H&H, 1997.

Svatoň, Vladimír. „Typologie románu a román historický“. Proměny dávných příběhů. Praha, 2004.

Bachtin, Michail M. „Čas a chronotop v románu“. Román jako dialog. Praha: Odeon,  1980.

Todorov, Tzvetan. Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000.

Kubíček, Tomáš: Vypravěč. Brno: Host, 2007.

Forster, E.M. Apekty románu. Bratislava, 1971.

Lotman, Jurij M. „Postava a charakter“, „Problém syžetu“. Štruktúra umeleckého textu. Bratislava, 1990.

Fořt, Bohumil. Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008.

Bachelard, Gaston.  Poetika prostoru. Přel. Josef Hrdlička. Praha: Filozofická fakulta UK, 2009.

Sławiński, Janusz. „Prostor v literatuře: Základní rozdělení a úvodní samozřejmosti“. In Od poetiky

     k diskursu. Výbor z polské literární teorie 70.-90. let. Brno: Host, 2002, s. 116-129.

Fuentes, Carlos. „Tiempo y espacio de la novela“.Valiente mundo nuevo. Madrid: Modadori, 1990.

Ainsa, Fernando. Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa. Madrid: Gredos, 1986.

Aínsa, Fernando. „El topos de la selva“. Del topos al logos. Propuestas de geopoética. Madrid: Iberoamericana – Vervuert, 2006.

Hodrová, Daniela. „Román o sestupu do divočiny“. Česká literatura, 1990, č. 2, s. 115–125.

Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Hispanoamerická kulturní identita v esejích a

     románech. Praha: Torst, 1998.

Recopilación de textos sobre Gabriel García Márquez. La Habana, 1969.

Recopilación de textos sobre Tres novelas ejemplares (ad La vorágine). La Habana, 1971.

Recopilación de textos sobre Juan Rulfo. La Habana, 1969.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (14.02.2023)

Ústní referát k jednomu aspektu vybraného románu a písemná práce o struktuře tohoto románu (vybraný aspekt v kontextu celkové výstavby díla). Práce prokáže znalost teoretické terminologie a bude v textu odkazovat na nejméně tři literárněvědné studie; rozsah cca 7 s.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK