PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Intenzivní kurz hindštiny IIa - AHN100033P
Anglický název: Intensive course in Hindi IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHN100032
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ing. et Ing. Jana Tomíšková
Prerekvizity : AHN100028
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (12.09.2017)
Předmět navazuje na Intenzivní kurz hindštiny I a je zaměřen na praktické znalosti jazyka. Vedle probíraných
gramatických pravidel s příklady a texty k četbě, dost prostoru bude věnováno konverzačním cvičením a
obohacování slovní zásoby z různých oblastí každodenní komunikace. Cvičení jsou doplňována kratšími texty z
jiných příruček a časopisů.
Toto cvičení probíhá současně s dvousemestrálním předmětem Deskriptivní gramatika hindštiny, který je
zaměřený na teorii a výklad gramatiky, a s ním se vzájemně doplňuje.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (12.09.2017)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (12.09.2017)

KOSTIĆ, S., Základní kurs hindštiny. (interní elektronické vydání), Praha 2008

KACHRU, Y., PANDHARIPANDE, R., Intermediate Hindi. Motilal Banarsidass, Delhi, Varanasi, Patna, Bangalore, Madras 1990.

MARKOVÁ, D., KOSTIĆ, S., STRNAD, J., SVOBODOVÁ, R., Hindsko-český slovník. Autorský kolektiv, Dar Ibn Rushd, Praha 1998

MOHAN, B., KAPUR., B. N., Mīnākṣī angrezī- hindī koś. Meenakshi Prakashan, Delhi 1990 (nebo novější vydání)

MOHAN, B., KAPUR., B. N., Mīnākṣī hindī-angrezī koś. Meenakshi Prakashan, Delhi 1989 (nebo novější vydání)

POŘÍZKA, V., Hindština Hindī Language Course. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1986.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (12.09.2017)

Tematické okruhy: probírané gramatické jevy (s modelovými větami a doprovodnými texty a dialogy)

Zimní semestr:

1. Pasivum a pasivní větné konstrukce

2. Gerundium

3. Gerundivum a výrazy nutnosti.

4. Slovesný kmen a absolutiv

5. Adverbiální fráze.

6. Intenzivní slovesa

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK