PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Historická, politická a hospodářská geografie Evropy I - AHES1013
Anglický název: Historical, Political, and Economic Geography of Europe I
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (24.02.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy historické, politické a hospodářské geografie východní, střední i západní <br>
Evropy obecně (jako kontinentu, jenž má ve srovnání s ostatními svá specifika), tak s historickou, politickou a <br>
hospodářskou geografií jednotlivých evropských regionů v době středověku a raného novověku (Britské ostrovy, <br>
Skandinávie, "Německo" atd.), případně jednotlivých zemí (Velká Británie, Irsko, Švédsko, Norsko, Finsko atd.), zejména s <br>
využitím komparativní metody, postihující nejlépe složitost této problematiky.<br>
<br>
Tématické vymezení:<br>
- Historická, politická a hospodářská geografie (vymezení pojmů, charakteristika jednotlivých (sub)disciplín)<br>
- Historická, politická a hospodářská geografie Evropy obecně<br>
- Historická, politická a hospodářská geografie Britských ostrovů ve středověku a raném novověku<br>
- Historická, politická a hospodářská geografie Skandinávie ve středověku a raném novověku<br>
- Historická, politická a hospodářská geografie zemí Beneluxu ve středověku a raném novověku<br>
- Historická, politická a hospodářská geografie Francie ve středověku a raném novověku<br>
- Historická, politická a hospodářská geografie Pyrenejského poloostrova ve středověku a raném novověku<br>
- Historická, politická a hospodářská geografie Apeninského poloostrova ve středověku a raném novověku<br>
- Historická, politická a hospodářská geografie střední Evropy ve středověku a raném novověku<br>
- Historická, politická a hospodářská geografie východní Evropy ve středověku a raném novověku<br>
- Historická, politická a hospodářská geografie Balkánu ve středověku a raném novověku<br>


Základní literatura:
Honzák, František; Stellner, František; Pečenka, Marek; Vlčková Jitka, Evropa v proměnách staletí, Praha 1997
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (11.10.2012)

Atestace formou písemného testu z probrané latky.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK