PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Paleografie raně moderního Aškenázu VII - AHB500029
Anglický název: Paleography of Early Modern Ashkenaz VII
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Mgr. Olga Sixtová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (15.09.2018)

Seminář raně novověké hebrejské paleografie na FF UK založila dr. Olga Sixtová v roce 2015 ve spolupráci s doc. Pavlem Sládkem. Cílem semináře je poskytnout studentům hebraistiky a židovských studií prostor pro získání schopností číst hebrejské rukopisy. Ačkoli je pro vědeckou práci v oboru schopnost práce s rukopisem často nezbytná (zejména pro zájemce o starší židovskou kulturu), výuka hebrejské paleografie na FF UK před založením tohoto semináře neexistovala.

Při práci v semináři se soustřeďujeme na raně novověké texty bohemikální nebo středo-východoevropské provenience, protože právě s těmi se naši studenti mohou nejčastěji setkat při práci v místních archivech a muzeích.

Od roku 2016 je seminář podpořen z vnitřního grantu FF UK a jednou z dlouhodobých aktivit je i příprava výukového materiálu k hebrejské paleografii.

K účasti v semináři není třeba předchozí průpravy v hebrejské paleografii, pouze základní schopnost číst a porozumět textu v hebrejském jazyce. Pro výuku volíme spíše kratší, tematicky rozmanité a současně jazykově snazší texty, jež nám umožňují soustředit se na osvojení si schopností číst rukopis. 

Vítáni jsou proto i studenti bakalářské úrovně - čím mladší máte oči, tím snadněji si paleografické schopnosti osvojíte.

Texty do semináře přinášíme průběžně, často na základě našeho výzkumu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK