PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hebrejská paleografie raně moderního Aškenazu I - AHB500010
Anglický název: Hebrew Paleography of Early Modern Ashkenaz
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Mgr. Olga Sixtová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)
Seminář navazuje na úvodový kurs paleografie, který Mgr. Sixtová a doc. Sládek realizovali v akad. roce 2014/15. Soustřeďuje se na raně novověké aškenázské rukopisy, k nimž přibírá také staré tisky. Práce s rukopisy a starými tisky je v současnosti podmínkou relevance akademického výzkumu, přesto na oboru hebraistika nebyla nikdy v minulosti vyučována (to platí zcela o paleografii, částečně o starých tiscích).
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)

Postupné seznamování se s rukopisným materiálem.
Osvojení si schopnosti číst hebrejský text v poliokurzívě a kvadrátu.
Pochopení metod práce s rukopisem, zejména z hlediska teorie "materiálního textu" (Roger Chartier a Peter Stallybrass).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)

Zápočet - ověření schopnosti samostatně přečíst a porozumět textům, jež byly předmětem výuky.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)

Vybrané publikace Malachi Beit-Ariého, dostupné v knihovně ÚBvA.
Vybrané vzorky rukopisných textů a starých tisků.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)

1. Úvod do raně novověké paleografie.
2.-11. Četba v semináři
12. Závěr.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (08.03.2016)

Schopnost číst v hebrejském písmu a porozumět snadnějšímu hebrejskému textu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK