PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář hebraistiky I (jazykový) - AHB100022
Anglický název: Hebrew Seminary I (lingvistic)
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (18.09.2016)

Cílem jazykového semináře je osvojení si schopnosti samostatné práce s pramennými texty. Obsah semináře se mění v závislosti na osobě vyučujícího a jeho specializaci. Seminář je určen pro studenty 3. ročníku oboru hebraistika.

V ZS 2016/17 bude seminář fungovat jako podpora a doplněk bakalářského semináře. Toto rozhodnutí vychází ze skutečnosti, že několik studentů si zadalo bakalářské práce, založené na pramenném materiálu v hebrejštině. Zatímco bakalářský seminář se bude zabývat metodikou psaní bakalářských prací a metodologií zadaných témat, jazykový seminář pomůže studentům v práci s prameny, jež po dohodě se školiteli stojí v základu zadaných nakalářských prací.

Neznamená to však, že se četby omezí pouze na vybrané pasáže přímo z těchto textů. Ty budou spíše sloužit jako tématické východisko a fokální bod, k němuž se budou zvolené texty vztahovat. Cílem je tedy nejen pomoci studentovi posílit jeho schopnosti pracovat přímo s pramenem, který zpracovává pro účel své bakalářské práce, ale navíc rozšířit jeho obzory a upozornit jej na další texty (typy textů), k nimž by mohl při psaní bakalářské práce přihlédnout.

To současně dovolí volit takové texty, jejichž význam v rámci oboru přesahuje úzce zadaná témata bakalářských prací a obohacuje tak všechny účastníky semináře.

V ZS 2016/17 se budeme věnovat třem základním tématům:
1. Právní regulace, vycházejících z usnesení rabínských synodů, obecních samospráv (tzv. takanot) a suprakomunálních struktur (tzv. vaad).
Např. takana rabenu Perece o zákazu bití žen (ed.: Louis Finkelstein, Jewish Self-Government in the Middle Ages, New York: Feldman, 1964, s. 216-217) a další texty týkající se postavení žen v normativních textech středověku a raného novověku.
Ukázky z rozhodnutí Rady čtyř (tří) zemí, Polsko, 16.-17. století (ed. Jisrael Halperin, Pinkas vaad arba aracot, Jeruzalém: Bialik, 1945).
Ukázky z takanot (rozhodnutí) moravské suprakomunální struktury (ed. Jisrael Halperin, Takanot medinat Mehren, Jeruzalém: Mekice nirdamim, 1951).

2. Zápisy o exorcismu v raném novověku
Např. hebrejská zpráva o exorcismu v Mikulově, 1696 (ed. Sara Cfatman, Ce tame: geruš ruchot be-jahadut Aškenaz be-rešit ha-et ha-chadaša, Jeruzalém: Magnes, 2015, s. 294-305.)

3. Rabínská kultura v moderní době (1848-1945)
Ukázky z listů rabi Joachima Pollaka z Mikulova (pol. 19. století).
Texty spojené s působením rabi Heinricha/Jindřicha/Chajima Brodyho v Praze.
Texty spojené s Moise Woskinem-Nahartabim z archivu Židovského muzea v Praze, zejména pojící se s projektem rabínského prosemináře v Praze ve 2. pol. 30. let 20. století.
 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK