PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Židovská filozofie - AHB100016
Anglický název: Jewish philosophy
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (07.10.2015)

Kurs Židovská filosofie se v akad. roce 2015/16 realizuje takto:

ZS:
Kursem Filosofická propedeutika,
vyučující: Dita Válová, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky
- čtvrtek 9:10-10:40, hlavní budova, č. 225V
- kurs dr. Válové se soustřeďuje na základní koncepty středověké filosofie, zejména arabské a židovské
- požadavky k zápočtu: účast při výuce; písemný test; rozhovor nad testem

LS:
Kursem Četby a interpretace židovských filosofických textů
vyučující: Dita Válová, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky, doc. Pavel Sládek, Ústav Blízkého východu a Afriky
- rozvrh bude upřesněn
- tématem kursu budou velké postavy židovské filosofické tradice od středověku po moderní dobu
- požadavky ke zkoušce: účast při výuce; písemná práce; rozhovor nad písemnou prací

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK