PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Novověké dějiny a kultura Židů - AHB100014
Anglický název: Modern History and Culture of Jews
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (01.10.2018)
Cílem kursu je poskytnout studentům základní informace o dějinách a kultuře Židů v raně moderní a moderní době (16.-20. stol.). Formát kursu kombinuje čtyři přehledové přednášky (3., 10., 17., 24. 10.) doktoranda KBV Mgr. Tomáše Krákory s cyklem hostovských přednášek domácích i zahraničních odborníků, kteří představí různé aspekty židovské zkušenosti ve zkoumaném období. <br>

Plán hostovských přednášek:

31.10. P. KOCMAN (FF UK): Židé a šlechta na Moravě v raném novověku
7.11. K. ČAPKOVÁ (ÚSD AV ČR): Význam a krize rodiny za holokaustu a po něm
14.11. P. KOCMAN (FF UK): Reflexe židovských dějin ve veřejném prostoru města Mikulova
21.11. M. LYČKA (FF UK): (téma bude upřesněno)
28.11. Y. CHAJES (University of Haifa): Spheres, Sefirot, and the Imaginal Astronomical Discourse of Classical Kabbalah
5.12. D. BIERNOT (HTF UK): Země Izraele mezi utopií a dystopií v moderní izraelské literatuře
12.12. J. MEIR (Ben Gurion University of the Negev): (téma bude upřesněno)
19.12. D. BOUŠEK (FF UK): Abraham Geiger a studium islámu ve Wissenschaft des Judentums
9.1. I. CERMANOVÁ (ŽMP): Počátky židovské emancipace v Čechách
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (01.10.2018)

Podmínky připuštění ke zkoušce v letním semestru

      • pravidelná účast (povoleny 3 absence)
      • odevzdání souboru nejméně sedmi resumé hostovských přednášek. Požadovaný rozsah každého resumé je 300 slov
      • deadline pro odevzdání resumé: 31.1.2019 
Univerzita Karlova | Informační systém UK