PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Hippokratés, O přirozenosti člověka v kontextu řeckého myšlení - AGRV00092
Anglický název: Hippocrates, On the Nature of Man in the Context of the Greek Thought
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (16.01.2018)

Hippocrate, La nature de  homme; ed., trad. et comm. par Jacques Jouanna, Berlin 2002.

Hippocrate, Du régime, text établi et trad. par R.Joly, Paris 1967.

Hippocrate, Des vents – De l´art, text établi et trad. par J.Jouanna, Paris 1988.

Hippocrate, Airs, eaux, lieux, text établi et trad. par J.Jouanna, Paris 1996.

Hippocrates, On Ancient Medicine, vyd. a přel. M. Schiefsky, Leiden 2005.

Hippocrates, De aere equis locis, hrsg. und übersetzt von H.Diller, Berlin 1970.

Hippokratés, Œuvres complètes d’Hippocrate, I-IX, vyd. a přel. E. Littré, Paris 1839-1861.

Hippokratés, Hippocrates, I – II, vyd. a přel. W. H. S. Jones,London – Cambridge 1923.

Platón, Platonis opera, I-V,vyd. I. Burnet, Oxford 1900–1907.

Die Fragmente der Vorsokratiker I-III, vyd. H. Diels, Berlin 1922.

 

Bartoš, H., Očima lékaře, Červený Kostelec 2006.

Edelstein, L., Ancient Medecine, ed. by O.Temkin a C.L.Temkin, Baltimore 1967.

Joly, R., Le niveau de la science hippocratique, Paris 1966.

Jouanna, J., Hippocrate, Paris 1992.

Kube, J., ΤΕΧΝΗ und ΑΡΕΤΗ. Sophistisches und platonisches Tugendwissen, Berlin 1969.

Lloyd, G. E. R. ed., Hippocratic Writings, London 1978.

Lloyd, G. E. R, Polarity and Analogy: Two Types of Argumentation in Early Greek Thought, Cambridge 1966.

Longrigg, J., Philosophy and Medicine: Some Early Interactions, in: Harvard Studies in Classical Philology 1963, s. 147-75.

Renehan, R., The Greek Anthropocentric View of Man, in: Harvard Studies in Classical Philology 1981, s. 239- 59.

Kube, J., ΤΕΧΝΗ und ΑΡΕΤΗ. Sophistisches und platonisches Tugendwissen, Berlin 1969. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (16.01.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na kurzu. Vlastní zápočet se uděluje za vypracování interpretace vybrané kapitoly spisu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (16.01.2018)

Interpretační seminář se věnuje četbě a výkladu vybraného řeckého textu, v tomto případě jednomu z ústředních spisů Corpus Hippocraticum, sbírky lékařských spisů, jež představuje podivuhodný konglomerát myšlenek objímajících nikoli pouze lékařskou vědu i praxi, jak je vymezujeme dnes, ale také základy antropologie, geograficko-etnografická zkoumání, metodologii lékařské techné ve vztahu k filosofii a jiným vědám či uměním atp. Tento půdorys sleduje i spis O lidské přirozenosti, Peri fysios anthrópou, který v polemice vůči stávajícím filosofickým školám představuje svou vlastní koncepci povahy člověka, jež nicméně stále vychází z konceptů presokratiků. Pozornost je zaměřena také na různé přístupy k textu tohoto charakteru a na jejich užitečnost a oprávněnost, resp. napadnutelnost v daném kontextu. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK