PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hésiodos, Práce a dny - AGRV00076
Anglický název: Hesiod, Work and Days
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RLSFISCH (25.08.2014)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na kurzu. Vlastní zápočet se uděluje za vypracování interpretace vybrané části díla.

Literatura
Poslední úprava: RLSFISCH (25.08.2014)

ovinná literatura:

Aeschylus, Prometheus Bound. Ed. by M. Griffin. Cambridge 2003.

Detienne, M., Mistři pravdy v archaickém Řecku. Praha 2000.

Fritz, K. von [et al.], Hésiode et son influence. Genève 1962.

Gagarin, M., "Dike in the Works and Days". In: Classical Philology 68, 1973, s. 81-94.

Heitsch, E. (ed.), Hesiod. Darmstadt 1966.

Hesiod, Theogony. Ed. with prolegomena and commentary by M. L.West. Oxford 1966.

Hesiod, Works and Days. Ed. with prolegomena and commentary by M. L.West. Oxford 1996.

Hésiode, Théogonie. Les Travaux et les Jours. Le Bouclier. Ed. par P. Mazon. 3eme ed. Paris 1992.

Séchan, L., Le mythe de Prométhée. Paris 1951.

Solmsen, F., Hesiod and Aeschylus. Ithaca, New York 1949.

Vernant, J.-P., Hestia a Hermés. Praha 2004.

 

Další odborná literatura:

Blümer, W., Interpretation archaischer Dichtung. Die mythologischen Partien der Erga Hesiods, I-II. Münster 2001.

Gagarin, M., "The Poetry of Justice: Hesiod and the Origins of Greek Law". In: Ramus 21, 1992, s. 61-78.

Havelock, E. A., Preface to Plato. 2nd ed. Cambridge - London 1982.

Lasserre, F., "La condition du poète dans la Grece antique". In: Etudes de lettres 5, 1962, s. 3-22.

Leclerc, M.-C., La parole chez Hésiode. A la recherche de l’harmonie perdue. Paris 1993.

Lloyd-Jones, H., The Justice of Zeus. Berkeley - Los Angeles - London 1971.

Šedina, M., "Pandořina skříňka". In: Reflexe 11, 1994, s. 1-31.

West, M. L., Early Greek Philosophy and the Orient. Oxford 1971.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RLSFISCH (25.08.2014)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na kurzu. Vlastní zápočet se uděluje za vypracování interpretace vybrané části díla.

Sylabus
Poslední úprava: RLSFISCH (25.08.2014)

Interpretační seminář se věnuje četbě a výkladu vybraného řeckého textu, v tomto případě základního díla řecké literatury, Hésiodových Prací a dnů. Dílo otevírá řadu otázek z různých oblastí:

- právo a spravedlnost (úloha básníka ve vztahu k výkonu spravedlnosti, role Diova, funkce basileů jakožto garantů práva),

- interpretace dějin (výklad pěti věků lidstva),

- práce, trest a conditio humana vůbec (provinění Prométheovo a dar Pandóry lidem),

- charakter "rukověti boiótského sedláka", jež tvoří druhou část v celku básně,

- srovnání s Hésiodovou Theogonií i s Aischylovým Upoutaným Prométheem,

- Hésiodos jako básník a teolog své doby; mýtus a "kutilství" (shrnutí).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK