PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Řecká literatura - vybrané problémy - AGR600001
Anglický název: Greek Literature - Selected Problems
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Markéta Křížová (13.02.2012)

Předmět je zaměřen na literární otázky obecného rázu a jejich specifickou podobu v antické literatuře; v ohnisku zájmu tedy leží problémy historicko-literární, jakými jsou např. otázka vzniku jednotlivých žánrů, jejich proměny a prolínání, ale také vztah mýtu a literatury, literatury a filosofie v antickém Řecku atp. Soustřeďuje se na práci s konkrétními texty, přičemž vychází ze soudobých interpretačních strategií a nabízí - za pomoci dostupných komentářů i sekundární literatury - různé "způsoby četby".

Konkrétní realizace:

Řecká literatura - vybrané problémy: Homérské přirovnání jako obraz a cesta k definici

Předmět je věnován jedinečnému literárnímu fenoménu, jaký představuje tzv. homérské přirovnání; tento typ rozsáhlého přirovnání má sice v evropské literatuře následníky, jinde ve světě však pro něj nenacházíme paralely.

Zkoumaná témata:
- otázka původního účelu homérských přirovnání,
- role tertium comparationis ve výstavbě a fungování homérského přirovnání,
- homérské přirovnání jako způsob představení světa a předstupeň řecké filosofie,
- Empedoklova a Homérova přirovnání - cesta k vědě?
- různé typy homérského přirovnání,
- vztah přirovnání, metafory a bajky,
- moderní teorie metafory,
- Ježíšova novozákonní podobenství a homérská přirovnání.

Cílem kurzu je představit evropskou literární tradici prostřednictvím jejích kořenů v antickém Řecku.
Fenomén orality a literality - zrození a "štafeta" jednotlivých žánrů - vztah literatury, náboženství a filosofie - role mýtu a mytologie - vliv Orientu - úloha kánonu - vždy problematická otázka recepce: tato témata budou nasvícena ve vztahu k jejich dalšímu životu v evropské kulturní, a zejména literární tradici.
Kurs pokračuje dále v letním semestru a je veden až do doby pozdní antiky.

Literatura
Poslední úprava: Markéta Křížová (13.02.2012)

Základní studijní literatura:

Fränkel, H., Die homerischen Gleichnisse, Göttingen 1921

Riezler, K., Das homerische Gleichnis und der Anfang der Philosophie, in: Die Antike 1936, 253-271

Coffey, M., The Function of the Homeric Simile, in: AJP 1957, 113-132

Scott, W.C., The Oral Nature of the Homeric Simile, Lugdunum 1974

Schadewaldt, W., Homérova básnická ontologie, in: Mýtus, epos, logos, vyd. P. Rezek, Praha 1991, 27-48

Nimis, S. A., Narrative Semiotics in the Epic Tradition, Bloomington 1988

Schadewaldt, W., Von Homers Welt und Werk, Stuttgart 1965

Ortony, A. (ed.) , Metaphor and Thought, Cambridge 1993

 

Další odborná literatura:

Snell, Bruno, Die Entdeckung des Geistes, Hamburg 1948

Webster, T.B.L., From Mycenae to Homer, New York 1964

Weder, H., Die Gleichnisse Jesu als Metaphern, Göttingen 1990

Jeremias, J., The Parables of Jesu, London 1963

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Markéta Křížová (13.02.2012)

 

Podmínkou splnění zkoušky je aktivní účast v semináři a příprava interpretace vybraných textů na základě odborné literatury; samotná zkouška sestává z pohovoru nad vybranými tématy a nad prostudovanou literaturou jak primárního, tak sekundárního rázu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK